Venstres politikk gir kvalitet og innhold i skolen

Venstre har i en årrekke kjempet for å styrke innholdet i skolen. Vi har ved siden av klima- og miljøutfordringene og kampen for å styrke rettighetene til små- og mellomstore bedrifter, prioritert kvalitet i skolen som vår «topp tre» blant Venstres kjernesaker, skriver Cathrine Høyesen Hall, medlem av bystyret og oppvektskomiteen i Arendal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Regjeringspartiene har nå vært i regjeringsposisjon i syv år. De har i tur og orden sagt at de vil styrke innholdet i skolen. Med respekt å melde, det er ikke mye som har skjedd i løpet av denne perioden.

Forslag som er fremmet av Venstre i Stortinget har også systematisk blitt nedstemt.

Se bare her:

Venstre har foreslått fem års lærerutdanning for å sikre enda bedre og tryggere lærere. Nedstemt.

Venstre har foreslått en rekrutteringsplan samt seniortiltak for å få lærere til å stå lenger i jobben, fordi mange går av de nærmeste årene. Nedstemt.

Venstre har fremmet forslag om at det skal stilles krav til kompetanse i alle fag en lærer skal kunne undervise i, og samtidig foreslått å gi de lærerne som ikke har det, kompetanseheving. Nedstemt.

Vi har foreslått å innføre systematisk etterutdanning for lærere, slik at de underveis i yrkeslivet kan holde seg faglig oppdatert på utviklingen i sine fag. Nedstemt.

Venstre har foreslått å tilsette flere yrkesgrupper i skolen, som sosialarbeidere og helsesøstre, for å la lærerne få være lærere slik at elevene får mest mulig utbytte av undervisningen. Nedstemt.

Det er ett år igjen til neste stortingsvalg. Regjeringspartiene begynner på nytt å love ting de har hatt muligheten til å gjøre noe med, men har latt være.

Vi har i våre alternative budsjetter fulgt opp det vi har foreslått uten å bruke mer penger enn regjeringspartiene. Det er fordi Venstre har prioritert kvalitet i skolen i mange år og kommer til å fortsette med det også i regjering.

Cathrine H. Hall

Bystyrerepresentant Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**