Kollektiv koster

– All forbedring når det gjelder skinnegående trafikk er svært kostbart, skriver Raumnes på lederplass. – Og derfor prioriterer Venstre kollektivsating i våre budsjetter, svarer Sesselja Bigseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Følgende leserinnlegg er sendt Raumnes:

Det er hyggelig at Raumnes på lederplass anerkjenner at Venstre har løsningene på kollektivproblemet. Og redaktøren har rett i at kollektivsatsing koster penger. Derfor har Venstre de siste årene satt av 1,2 milliarder mer enn dagens regjering i våre alternative statsbudsjetter, og vi har i posisjon i fylket sørget for en storsatsing på kollektivtransport i Akershus. Det har vi fått til ved å prioritere annerledes enn de rødgrønne.

Redaktøren kommer også med et hjertesukk, nemlig at Venstre ikke har makt til å gjennomføre det som er løsningen på kollektivproblemene. Da passer det fint å minne om at det kommer et stortingsvalg neste år, og at det faktisk er velgerne som bestemmer hvem som skal gis denne makten. Er man ikke fornøyd med dagens kollektivsatsing, så stem for forandring.

Sesselja Bigseth

Foto: Birger Areklett

Venstre er framtidsoptimister, og vi jobber for et bedre tilbud på Kongsvingerbanen selv om det koster penger. Derfor griper jeg og Nes Venstre begjærlig enhver anledning til å minne både våre egne representanter og regjeringen om Kongsvingerbanens rolle i kollektivsatsingen på Romerike. Vi skulle gjerne sett at flere gjorde det samme.

Sesselja Bigseth
Nes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**