Vil ha lokal tiltakspakke for næringsutvikling

16. august blir det forberedelse til åpent møte om lokal næringsutvikling med Ingjerd Thon Hagaseth. -Vi må være opptatt av slippe fram de som er engasjert og villig til å satse på utvikling av nye kreative arbeidsplasser i kommunen, sier Søndre Land Venstres leder Hans I. Gamst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Industri

Foto: Flicr

Venstre er opptatt av at det tilrettelegges kommunalt og nasjonalt for utvikling av framtidsrettede, kreative arbeidsplasser. Engasjement og villighet til å satse på lokalt forankret næringsutvikling, vilje til å lykkes, og responsive kommunale tjenester, er viktige faktorer i etablering av nye arbeidsplasser i distriktene. -Søndre Land Venstre ønsker å belyse lokale rammevilkår for næringsutvikling og nye arbeidsplasser i kommunen, uttaler Gamst(V).

16. august starter arbeidet med å forberede et åpent møte om lokal næringsutvikling. Oppland Venstres 2. kandidat til stortinget ved valget 2013, Ingjerd Thon Hagaseth, vil delta i forberedelsene med synspunkter og erfaringer. -Vi er kjempeglade for å få Ingjerd på besøk til oss, det er viktig å dra veksel på ressurspersoner i regionen som også har kontakter nasjonalt, utdyper Hans I. Gamst, Venstres gruppeleder i kommunestyret.

innovasjonFrampa

Foto: www.siva.no

Mange av rammebetingelsene for bedriftsetablering i distriktene bestemmes nasjonalt, men det er alikevel slik at det er store forskjeller mellom kommunene i Norge. En måte å danne seg et bilde av forholdene i det regionale og lokale næringslivet er NæringsNM. NM i næringsutvikling setter søkelyset på hvordan forskjellige regioner og kommuner lykkes ved å sammenligne bedriftenes vekst og lønnsomhet, antall nyetableringer og næringslivets størrelse. NæringsNM rangering gir uttrykk for hvilke steder hvor næringslivet gjør det best, målt på næringslivets egne premisser.

Søndre Land lå i 2011 på nest siste plass i NæringNM (429 av 430 kommuner), ned fra 396 i 2010. Resultatene for de fire hovedkategoriene var i 2011: nyetablering (387), lønnsomhet (390), vekst (339), og størrelse (410).

Vekst-01

Foto: www.vest-telemark.no

Søndre Land Venstre vil arbeide for at lokale rammebetingelser for næringsutvikling prioriteres høyere og mer langsiktig i den kommunale forvaltningen. Dette kan for eks. gjøres ved at den politiske og administrative ledelsen i kommunen støtter utviklingen av en kommunal næringsplan. Den vil vise mål og prioriteringer og resultater av det kommuale arbeidet med næringsutvikling. Venstre vil ta et initiativ til en lokal tiltakspakke for næringsutvikling. -Jeg tror vi kan få mange gode innspill på det åpne møtet om næringsutvikling den 30. august som vi kan bruke til å få bred politisk støtte til det framtidige arbeidet med forbedrede rammebetingelser for næringsutvikling i Søndre Land, sier Hans I. Gamst (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**