Groruddalen trenger mer miljøvennlig fortetting

Heidi Trøen og Akers Avis Groruddalen trekker opp en viktig debatt om utvikling av Groruddalen. Svaret er mer miljøvennlig fortetting og en videre utvikling av Groruddalen, skriver Lars Olav Fosse i Akers Avis Groruddalen 10. august 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Lars Olav Fosse

Lars Olav Fosse

Det pågår en bred debatt om boligutbygging og utvikling av Oslo-regionen i lokalavisa vår Akers Avis Groruddalen, men også i større aviser som Aftenposten og Dagsavisen. Bakgrunnen er den rekordraske veksten i boligpriser, særlig for mindre leiligheter i byen.

Les også: «Det må bygges i hele byen».

Heidi Trøen tar opp en rekke problemstillinger i Akers Avis Groruddalen 20. juli. Jeg skal prøve å kommentere noen av dem her. Både Trøens innlegg og det påfølgende innlegget signert May-Britt og Torbjørn fra Vestli uttrykker mye frustrasjon. Noe er berettiget, noe er kanskje litt farget av riksmedias ofte negative dekning av Groruddalen.

Fortettingen som har skjedd i Oslo de siste 10-20 årene har i liten grad skjedd i Groruddalen, men i sentrumsnære områder som Løren i øst, Nydalen i nord og Skøyen i vest i tillegg til utbyggingen av Fjordbyen. Noen av de mest attraktive områdene i byen er også de tettest befolkede som bydel Grünerløkka og bydel Sagene. God fortetting — og her er det både skrekkeksempler og suksesshistorier fra de senere årene — gir attraktive og spennende bymiljøer.

Groruddalen skal ikke bli noe Grünerløkka, men større bymessige sentra med leiligheter, butikker, kulturtilbud, restauranter og kaféer vil gi et enda bedre lokalmiljø for både oss som bor her og for dem som skal flytte hit. Økern ligger nærmest i tid, men spennende planer finnes blant annet på Furuset og Grorud. Venstre ønsker å etablere et utbyggingsselskap slik at vi får til en helhetlig utvikling av Groruddalen med god, miljøvennlig fortetting rundt kollektivknutepunktene. Dette må være hovedstrategien i utviklingen av dalen og ikke bytting av noen små marka-flekker. Det konkrete prosjektet på Romsås er langt fra vedtatt. Før det eventuelt gjøres må konkrete planer på bordet og berørte innbyggere og lokalpolitikere må få si sitt.

Trafikkbelastningen i dalen er en utfordring. Hovedgrepet vil være en økt satsing på jerbane slik at trafikkbelastningen fra nordre deler av Akershus og Mjøs-regionen reduseres. Dessverre har Samferdselsminister Liv Signe Navarsete sendt ut signaler om at hun ikke vil prioritere Norges viktigste kollektivsatsing, hurtigtog Lillehammer-Halden-Skien (intercity-triangelet). Enigheten om Oslopakke 3 gir en forlengelse av T-banen til Ahus og utbygging av Løren-svingen som blant annet reduserer reiseavstanden fra vestre del av Groruddalen til Nydalen.

Pakken er imidlertid underfinansiert og avhengig av tilskudd fra staten på 22 milliarder. Så lenge Senterpartiet sitter med Samferdselsministeren er dette høyst usikkert. Ytterligere midler trengs for å realisere Fossumdiagonalen og lokk over E6 ved Furuset/Alna. For øvrig nevner begge artikler den nye bussoppstillingsplassen langs Østre Aker. Det er en myte at disse bussene vil trafikere Oslo Vest. Hovedruta er linje 31 som går fra Grorud, og etableringen fikk bred støtte i bydelsutvalget i bydel Grorud.

Groruddalssatsingen er nå inne i sitt 6 år. Over i alt 10 år skal 1 milliard bevilges fra stat og kommune til opprustning av uteområder, miljøvennlig transport, oppveksttiltak osv. Innenfor både skole og kultur bevilges det ekstra midler til bydelene i Groruddalen. Groruddalen har utfordringer, men det blir svartmaling å si at ingenting gjøres. Det gangner heller ikke dalen. Personlig tror jeg det kan være fornuftig å vurdere ytterligere 10 års satsing, men først bør satsingen evalueres både underveis og ikke minst før en eventuell ny periode.

Lars Olav Fosse
Leder, Grorud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**