-Må få fortgang på stadion

-Jeg kan ikke skjønne at det tar så lang tid på å få gjennomført tiltak som kan gjøre Levanger stadion attraktivt for brukerne, sier Venstres Karl Meinert Buchholdt. Han er heller ikke særlig imponert over ordfører Robert Svarva og rådmann Ola Stenes arbeid med saken, og mener kommunens politiske ledelse må vise større handlekraft og styringsvilje i fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Han reagerer sterkt på oppslaget i Levangeravisa på torsdag om at planene om en snarlig opparbeidelse av stadion ligger i grus. -Da kommunen overtok ansvaret for stadion fra IL Sverre opplevde jeg at det var tverrpolitisk enighet om at dette var et arbeid som skulle iverksettes snarest, noe ordfører Svarva også gav uttrykk for i media, sier Buchholdt. -Da skal det ikke ta to år å gjøre stadion tilgjengelig for befolkningen, sier Buchholdt.

Venstre vil at stadion skal være et friområde i byens sentrum og ser for seg at den kan tilrettelegges for tiltak særlig rettet mot barn og unge. Minigolf, sykkelmuligheter, skatepark og ballbinge sammen med skøytemuligheter om vinteren er mulige aktiviteter partiet ser for seg.

-Grøntstrukturen er en viktig del av byutviklingen i sentrum og har betydning for rekreasjon, lek, mosjon og møteplasser, sier Buchholdt. Han synes arbeidet har tatt svært lang tid og stiller seg undrende til rådmann Stenes utsagn om å se på nye forslag for stadion. -I prosjektet Levanger 2020 kom det mange gode forslag for bruk av området, nå er det viktig at kommunen snarest legger til rette for at området kan tas i bruk. Flere utredninger trengs ikke, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**