Naivt på lederplass

Forrige mandag skrev Romerikes Blad en leder med utgangspunkt i utspillet Sesselja Bigseth hadde i lørdagsvisa. Her svarer hun på lederen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Følgende leserinnlegg sto på trykk i Romerikes Blad 11.08:

I lørdagens avis uttalte jeg at jeg er bekymret over ungdommers manglende bevissthet rundt overvåkning. Jeg blir ikke mindre bekymret når Romerikes Blad på lederplass ber Akershus Venstre stikke fingrene i jorda fordi vi har programfestet at vi vil jobbe for å sikre elevers rett til privatliv på skolen. Det er på sin plass å minne om at Personvernkommisjonen påpekte at det kan få betydning for barn og unges utvikling av tanker om egen frihet og rett til privatliv om de fra en tidlig alder blir gitt et inntrykk av at kameraovervåkning er en normalitet.

Redaktøren skriver at “når folk flest er ubesværet av kameraene, forteller det om tillit til at reglene er gode og blir overholdt”. Det viktige her bør ikke være om folk har tillit, men om tilliten er berettiget. Ofte er den det, men det hender dessverre også at denne tilliten blir misbrukt. Det kommer jevnlig oppslag i media, også i RB, om personopplysninger som kommer på avveie og om overvåkningsinformasjon som blir misbrukt.

Derfor bør vi ha et bevisst forhold til spørsmålet om overvåkning, og derfor mener jeg at skoler hvor det er kameraovervåkning skal informere elevene om hvilke tidspunkt overvåkning finner sted ved starten av hvert skoleår. At elevene informeres om når det overvåkes er da også et krav fra Datatilsynet. Samtidig vil en årlig informasjon om dette kunne skape rom for en samtale både om overvåkning og personvern og ikke minst om hvorfor kameraene er satt opp og hvilke konsekvenser hærverk har for alle elever når ressurser må gå til reparasjon av hærverk.

Avisa mener videre at “det tyder også på at på at folk opplever en viss beskyttelse mot kriminalitet”. Det er et godt argument mot kameraovervåkning. Flere undersøkelser viser nemlig at kameraovervåkning ikke fører til at kriminaliteten synker, kanskje bortsett fra på parkeringsplasser. Dersom folk opplever en falsk trygghet fordi det er kamera i nærheten, er det en uheldig utvikling. Det finnes mange andre tiltak som vil ha bedre effekt på folks trygghet enn kameraovervåkning.

Sesselja Bigseth

Foto: Birger Areklett

Redaktøren avslutter med at det viktige er at er reglene for overvåkning blir stående under kontinuerlig overvåking. Jeg er hjertens enig. Men det er ikke nok å passe på at reglene blir fulgt. Vi må også foreta jevnlige evalueringer for å sjekke om tiltaket fremdeles er påkrevd. At et overvåkningskamera er satt opp, betyr ikke at det skal stå der til evig tid. Jeg kommer derfor til å ta initiativ til at det opprettes egne politiske retningslinjer for overvåkning i vår kommune.

Sesselja Bigseth
Nes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**