Spør om drosjenæringen

Venstres Karl M. Buchholdt er bekymret for drosjenæringen etter den har mistet pasienttransporten og dermed store deler av omsetningen. Han frykter spesielt konsekvensene for drosjene på landsbygda. Han tar opp saken i et spørsmål til ordføreren i formannskapet på onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Spørsmål til formannskapets møte onsdag 22. august

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Drosjenæringen har mistet store deler av sin omsetning etter at de har mistet pasienttransporten til Lenes bussreiser. For drosjene på landsbygda utgjør pasienttransporten opp mot 80 til 90 % av inntektene. Med så lite resterende volum er det nok få drosjeeiere som føler at de har noe igjen for innsatsen. Konsekvensen kan bli at mange drosjeeiere må avvikle virksomheten og at det vil bli vanskelig å besette disse drosjeløyvene på nytt. Dersom drosjenæringen lokalt bryter sammen er det et stort tap for mange lokalsamfunn, noe som får alvorlige konsekvenser, spesielt for eldre, ungdom og uføre.

Drosjenæringen er en svært viktig del av et helhetlig samferdselstilbud på bygdene. Drosjene har også ansvar for kollektivtrafikken gjennom ordningen med servicetransport som er siste rest av kollektivtilbud på landsbygda.

Andel i pasienttransporten er en svært viktig del av omsetningen for mange drosjeeiere generelt og bygdedrosjene spesielt. Vi er derfor avhengig av en oppegående drosjenæring for å sikre et godt drosjetilbud på landsbygda.

Spørsmål til ordføreren:
Hva vil ordføreren gjøre for å utvikle en ordning som sikrer drosjenæringen i kommunen en andel i pasienttransporten?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**