Stilte spørsmål om kameraovervåkning

Sesselja Bigseth har bedt om en redegjørelse for hvordan kameraovervåkningen ved Runni ungdomsskole foregår. Her kan du lese svarene som ble gitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Svar til representanten Sesselja Bigseth fra Nes Venstre.

Runni ungdomskole

Runni ungdomskole

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning viser til e-post datert 1. august 2012 fra Sesselja Bigseth fra Nes Venster. I e-posten stilles det spørsmål som er besvart under. Kameraovervåking ved Runni ungdomsskole er kommunalsjefen for samfunnsutvikling og kultur sitt ansvarsområde. Spørsmålene er derfor besvart i samarbeid med ansvarlige fra samfunnsutvikling og kultur.

NÅR FOREGÅR OVERVÅKNINGEN?
Da kamera ble satt opp, var det med en intensjon om at området kun skal overvåkes på kveldstid. Kan dere bekrefte at dette faktisk er tilfelle i dag, og blir alle elever og foresatte opplyst om dette ved skolestart?

SVAR:
a. Kameraovervåkingen foregår hele døgnet, men ikke mellom kl. 08-16 på hverdager. Kameraene er bevegelsessensitive og aktiveres ved bevegelser i området (men ikke mellom 08-16 på hverdager).
b. Elevene blir i dag ikke orientert om dette.

I hvilket tidsintervall i løpet av døgnet er kameraene på?
SVAR: Se svar over.

HVILKEN EFFEKT HAR OVERVÅKNINGEN HATT?
I hvor stor grad har opptak fra kameraovervåkningen bidratt til at gjerningspersoner ble tatt?
SVAR: Dette er ukjent.

Hvilke rutiner praktiseres for sletting av opptak?
SVAR: Opptakene slettes automatisk etter 14 dager

Hvem har tilgang til opptakene?
SVAR: IT ansvarlig i kommunen har i dag tilgang. Opptakene befinner seg i et låst rom i kjelleren på kommunen.

Og blir det foretatt årlige vurderinger om hvorvidt kameraene har effekt og om det er fortsatt behov for overvåkning av området?
SVAR: Det er ikke kjent at en slik vurdering har vært gjort, men den begrensete hærverken vi har sett ved Runni ungdomsskole og Årnes barneskole kan tyde på at dette tiltaket virker preventivt bra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**