Åpent møte om næringsutvikling

Søndre Land Venstre arrangerer 30. august åpent møte om lokale rammevilkår for næringsutvikling med innledning av Christl Kvam fra NHO Innlandet. -Vi må sette søkelyset på hvordan det kan bli mer attraktivt å etablere ny aktivitet og arbeidsplasser, uttaler Venstres Hans I. Gamst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Grunder

Foto: Microsoft

Søndre Land Venstre vil sette søkelyset på hvordan lokale rammevilkår, og lokale ressurser kan medvirke til nyetablering og næringsvekst i vår kommune og vil arrangere et åpent møte med debatt om næringsutvikling 30. august kl. 19.00 i Rådhuset i Hov.

Søndre Land Venstre ønsker å invitere deg til å delta i debatten om lokal/regional næringsutvikling. Innledningen vil bli holdt av Reg. dir. i NHO, Christl Kvam. Hun vil bla. ta utgangspunkt i Søndre Lands resultater fra NæringsNM 2011 og hvilke tiltak som kan forbedre de forskjellige resultatene kommunen oppnådde innen næringsutvikling.

Ingjerd Thon Hagaseth

Foto: privat

Dirigent for møtet vil være Venstres Ingjerd Thon Hagaseth fra Etnedal, og 2. kandidat på Oppland Venstres stortingsliste til valget i 2013.

Søndre Land har i de siste årene opplevd nedgang i næringsaktivitetene i kommunen med bla. nedleggelse av Hov Møbel. Dette har ledet til et kommunalt omstillingsprogram kalt “Opptur Søndre Land” . Programmet går fram til 2015 med støtte fra fylkeskommunen med mål om bla. 100 nye arbeidsplasser. Samtidig er kommunen selv inne i et større omstillingsprogram som skal lede til et bedre forhold mellom kommunale inntekter og utgifter ved utgangen av 2013 med innsparingsmål på 23 millioner.

NMnæring2011

Foto: www.nho.no

Ifølge NHO NæringsNM 2011 går næringsvilkårene fra vondt til verre i vår kommune, fra plass 396 til plass 429 på næringsbarometeret fra 2010 til 2011.

Det er for tiden en villighet til endring og nytenking i Søndre Land. Venstre vil være en pådriver til å utnytte endringsviljen til å forbedre rammevilkårene for nyetablering og næringsutvikling i kommunen. En slik endring kan legge grunnlaget for ny vekst i framtiden for Søndre Land samfunnet.

Vi håper du har interesse og anledning til å delta.

Styret, Søndre Land Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**