Nasjonal føde- og lokalsykehuskonferanse i Lofoten

Det er ikke alltid man kommer fra en konferanse som er gjennomgående engasjerende. Det opplevde vi på den nasjonale konferansen om lokalsykehus og fødetilbud på Leknes 22. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Som deltakere på konferansen vil vi innledningsvis berømme arrangørene for en særdeles innholdsrik og bredt innrettet konferanse. Innlederne engasjerte og berørte det innerste i oss. Innleggene i debatten forsterket vårt syn på det må være akuttberedskap og egen fødeavdeling ved Nordlandssykehuset avd. Lofoten. Ved å dra inn brukerperspektivet og de psykososiale forhold rundt svangerskap, fødsel og barseltid beveger man seg bort fra tradisjonelle statistiske beregninger. Dette krever en helhetstenking. Dette dreier seg om å gi en best mulig start for barn og familie. Da er det nødvendig med trygghet, stabilitet og nærhet til sykehusfaglig kompetanse. Kjennskap til den enkelte barselfamilie og lokale forhold er påkrevd.

Venstre vil med dette uttrykke sin støtte til kravet om fødeavdeling ved Nordlandssykehuset avdeling Lofoten.

Vestvågøy Venstre
Gøran Rasmussen Åland (Leder)

Nordland Venstre
May Valle (gruppeleder for fylkestingsgruppa)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**