Venstre og stemmeretten

svarytring til Anna Ljunggren´s meningsinnlegg i AN. Venstre har alltid vært en pådriver for allmenn stemmerett!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På slutten av 1800-tallet var en rekke vanlige arbeidsfolk skuffet over Venstres standpunkt i spørsmålet om alminnelig stemmerett, skriver Anna Ljunggren i innlegget "En stolt historie" i AN 23.08 i anledning Arbeiderpartiets 125- års jubileum. Det er all grunn til å gratulere både Arbeiderpartiet og Anna Ljunggren med 125-årsjubileet og en stolt historie, men dette er en underlig påstand all den tid Venstre var en pådriver for

Anna Rogstad

Anna Rogstad
Foto: Norsk Folkemuseum / Foto: Anders Beer

allmenn stemmerett for menn og kvinner. Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898 da Venstre oppnådde grunnlovsflertall dette året. Det første forslaget om kvinnelig stemmerett ble fremmet så tidlig som i 1886 av bl.a Venstrerepresentantene Ullman og Thomessen, men som kjent ble ikke allmenn stemmerett for kvinner en realitet før i 1913 da samtlige partier året før hadde programfestet allmenn stemmerett for kvinner. Kvinnesakskvinnen og lærerinnen Anna Rogstad fra Frisinnede Venstre var forøvrig den første kvinnen som møtte i Stortinget så tidlig som i 1911.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**