Venstre vil ha en forsterket skolehelsetjeneste i Levanger

Et godt oppvekstmiljø innebærer også at barna får et godt grunnlag for bevisst å ivareta egen helse ut over barne- og ungdomstiden. Skolehelsetjenesten har kompetanse til å bidra til dette i grunnskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Forskning, medisin, helse, sykehus, universitet

Foto: Microsoft

Skolehelsetjenesten skal være forebyggende helsearbeid. Kommunen bør tilstrebe å utvikle en skolehelsetjeneste som i større grad kan bidra med tiltak for å sikre og bedre det fysiske og psykososiale læringsmiljøet for elevene.

Opplæringsloven har fått elementer i seg for elevene i skolen som arbeidsmiljøloven har det for arbeidsplassene. Det krever kapasitet, økt tilgjengelighet gjennom tilstedeværelse på skolen i skoletiden, og kompetanse til å følge opp elevene også i de ulike læringssituasjonene. Skolehelsetjenesten kan fange opp barn som har spesielle utfordringer i hjemmesituasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**