Containerhavna på Skogn

Ordfører Robert Svarva(AP) sier i Levangeravisa 30. august 2012 at det bør være aktuelt å se lenger innover fjorden for å få på plass det nye logistikknutepunktet for Midt-Norge. Venstre har tidligere foreslått å utvikle havna på Skogn til logistikknutepunkt, men blitt nedstemt, skriver Venstres karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innlegg av karl M. Buchholdt – Levanger Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Ordfører Robert Svarva(AP) sier i Levangeravisa 30. august 2012 at det bør være aktuelt å se lenger innover fjorden for å få på plass det nye logistikknutepunktet for Midt-Norge. Han tenker da på havnene på Skogn og Verdal som et fullverdig logistikknutepunkt med både sjø, vei og jernbane.
Venstre fremmet følgende forslag i kommunestyret i forbindelse med behandlingen av den regionale transportplanen for Trøndelag i desember 2011: "Skogn bør utredes som logistikknutepunkt i Midt-Norge". Venstre ville utrede å styrke havneknutepunktet på Skogn på bekostning av planene om et logistikksenter i området Hell-Muruvik.

Et logistikknutepunkt på Skogn ville gitt et betydelig antall nye arbeidsplasser, sikret eksisterende arbeidsplasser, styrket en eksisterende hjørnesteinsbedrift og gitt økt bosetting i Levanger. Dessverre ville ingen av de andre partiene i kommunestyret støtte Venstres forslag, blant annet gikk et enstemmig Levanger Arbeiderparti mot en slik satsing på Skogn. Det samme gjorde ordfører Robert Svarva. De ville prioritere utvikling på Stjørdal i stedet for å utvikle egen kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**