MØTEPLAN 2. HALVÅR 2012

Dersom ikkje anna vert annonsert, er alle møta på Rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


10.09 – måndag MEDLEMSMØTE BV 18.30
15.10 – måndag MEDLEMSMØTE BV 18.30
12.11 – måndag MEDLEMSMØTE BV 18.30
03.12 – måndag MEDLEMSMØTE BV 18.30

Møteplan og oversyn over møte i kommunale organ finn du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**