Velkommen til prøvenominasjon

Alle medlemmer er velkommen til Grünerløkka Venstres prøvenominasjon til stortingsvalglisten onsdag 12. september 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Alle medlemmer er velkommen til å være med å påvirke hvem som skal bli Venstres kandidater til Stortinget ved valget i 2013. Prøvenominasjonen er bydelslagets mulighet til å påvirke nominasjonskomiteen før de legger fram sin innstilling senere i høst.

Les mer om Oslo Venstres nominasjonsprosess HER

Påmelding
Gi gjerne beskjed om du kommer, på telefon 95 90 55 77 eller epost [email protected]. Alle medlemmer i Grünerløkka Venstre, som har betalt kontingent i 2012, har stemmerett.

For alfabetisk liste over kandidater til bystyrelisten, foreslått av medlemmer og bydelslag i Oslo Venstre våren 2012, se HER.

Dato: Onsdag 12. september 2012
Tid: 19:00
Sted: Bydelshuset, Markveien 57 (inngang fra Korsgata)

Saksliste

1. Formalia

– Godkjenning av innkalling og saksliste
– Valg av ordstyrer og referent
– Vedta voteringsregler.

2. Prøvenominasjon til stortingsvalglisten
– Innledning
– Prøvenominasjon

3. Suppleringsvalg av delegater til Oslo Venstres nominasjonsmøte 17. november 2012

4. Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**