Venstre vil skaffe flere førskolelærere

I Utvalg for oppvekst blir det denne uken presentert en oversikt der det fremkommer at man i Sola kommune har 31 dispensasjoner på utdanningskrav blant styrere og pedagogiske ledere i barnehagene.
Venstre ønsker bedre tilrettelegging for at fagarbeidere skal utdanne seg til førskolelærere. Vi vil derfor etterlyse hva slags ordninger som praktiseres for dette i Sola.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi mener at tilfredsstillende pedagogisk dekning er avgjørende for kvaliteten i barnehagen, sier Sangeeta Dhawan, Venstres representant i Utvalg for Oppvekst.

Det er derfor viktig at kommunen som arbeidsgiver tar noen ytterligere grep for å sørge for nødvendig kompetanse i barnehagene. Vi ønsker først en avklaring på hva slags ordninger vi eventuelt allerede har for at flere fagarbeidere skal ønske å utdanne seg videre til førskolelærere. Deretter ønsker vi å etterlyse hva slags ytterligere tiltak kommunen som arbeidsgiver kan sette inn for å sikre den pedagogiske kompetansen som er nødvendig både for å ivareta barnehagen som arena både for læring og integrering.

Sangeeta Dhawan

Foto: Anja B. Endresen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**