Kongsvingerbanen: Tar opp Bodung med ministeren igjen

Borghild Tenden har på vegne av Nes Venstre tatt opp rutetilbudet ved Bodung stasjon med samferdselsministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Bodung stasjon

Bodung stasjon

I sommer ble det i Glåmdalen feilaktig opplyst at Bodung stasjon skulle legges ned. Nes Venstre så nærmere på saken, og fikk bekreftet fra samferdselsministeren at det ikke var tilfelle, men berodde på en misforståelse.

Samtidig ble det klart at det sannsynligvis kun blir rushtidstopp ved Bodung fra desember av. Det vil være til ulempe for beboerne på Bodung, og vil ikke bidra til å øke antall kollektivreisende. Nes Venstre frykter at en innskrekning av tilbudet ved Bodung kan lede fram til en nedleggelse av stasjonen, og vi tar derfor til orde for å oppretteholde dagens tilbud.

Sesselja Bigseth har i den forbindelse vært i kontakt med Akershus Venstres stortingsrepresentant Borghild Tenden, som igjen har tatt opp Bodung stasjon og Kongsvingerbana med samferdselsminister Marit Arnstad.

Borghild Tenden foran Flytoget

Foto: Venstre

– Vil samferdselsministeren sørge for at det fortsatt vil være timesavganger ved Bodung stasjon også etter ruteomleggingen i desember 2012, spør Tenden samferdselsministeren.

– En innstilling av tilbudet på Bodung stasjon utenom rushtiden vil ikke føre til redusert reisetid for de andre passasjerene ettersom manglende krysningsspor på Kongsvingerbanen uansett fører til at toget må vente for møtende tog ved Blaker stasjon. I dag stopper toget ved behov på Bodung stasjon. Ved å videreføre dette tilbudet også etter desember 2012, vil befolkning i Bodung få beholde kollektivtilbudet samtidig som toget ikke behøver stanse når det ikke er trafikk ved stasjonen.

Du kan lese hele spørsmål med begrunnelse på Stortingets nettside her.

Les mer:
* Reagerer på nedleggelse av Bodung stasjon
* Vil ha tog mot Oslo hver halvtime
* Kongsvingerbanen en prioritet
* Kollektiv koster

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**