Honnørrabatt burde forbli

På forrige utvalgsmøte for kultur og frivillighet ble det vedtatt å fjerne honnørrabatten i Tønsberg svømmehall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Eldre mann på stien

Foto: Sesselja Bigseth

Tidligere har pensjonister og barn betalt halv pris i forhold til voksne. Det legges nå opp til at honnørrabatten fjernes helt, og at pensjonister skal betale voksen-pris. Med et pennestrøk endrer kommunen holdning til om pensjonister skal få honnørrabatt på kommunale tilbud.

Vi trenger møteplasser og arenaer for alle aldersgrupper i Tønsberg. Å svømme er en aktivitet som er lite belastende, og svømmehallen er i stor grad en god arena for nettopp pensjonister.

I disse tider — hvor en snur alle stener for å finne utgiftsposter som kan kuttes — er det positivt at det også tenkes på nye måter å få inn friske kroner på. Fjerning av honnørrabatt kan nok fremstå som en «lett» måte å få inn nye kroner på. Men er det rett?

Før vi kutter honnørrabatten bør vi ta en diskusjon på om vi ønsker å fjerne pensjonisters mulighet for rabattert deltagelse på Tønsberg kommunes arenaer.

En generell økning i prisene på offentlige tilbud synes jeg er greit, og i tråd med inntektsøking i samfunnet ellers. Men la ikke jakten på kroner endre grunnleggende holdninger uten diskusjon.

Eldrerådet har også behandlet saken og vedtok enstemmig nei til fjerning av honnørrabatt. La oss lytte til dem!

Den endelige beslutningen er det bystyret som skal ta i september — jeg håper virkelig hele bystyret vedtar en generell prisøkning, UTEN å fjerne honnørrabatten.

Suzy Haugan

Representant for Venstre
Utvalg for kultur og frivillighet, Tønsberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**