Invitasjon til gruppemøte

Invitasjon til gruppemøte “under” Rådhuskantina mandag 17.9 kl 19.00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kjære Venstre-venner; velkommen til nytt gruppemøte.

Temaer:
– Kommunestyresaker: På denne siden kommer etterhvert innkalling for de ekstra nysgjerrige: http://www.harstad.kommune.no/moeteinnkallinger-og-protokoller.187821.no.html
– Nominasjon til Stortingsvalget 2012: Rangering av kandidater. (Se vedlegg)
– Stortingsvalgprogram: Samtale om innhold, hvordan påvirke, hvordan behandle dette lokalt. https://www.venstre.no/artikkel/44892/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**