Kunnskap er makt

— For kunnskap er makt og både kunnskap og makt skal fordeles, sa Venstres Iselin Nybø i debatten om Stavangerskolen på bystyremøte mandag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Skole

Foto: Norgesfoto

Iselin Nybø, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Les hele Iselin Nybøs innlegg:

Ordfører,

Først vil jeg gi skryt til administrasjonen og andre som har bidratt til denne kvalitetsmeldingen. Den er konkret og presis. Det er veldig godt jobbet.

Som skolepolitiker har jeg mange anledninger til å diskutere konkrete utfordringer i skolen. Jeg hadde derfor lyst til å benytte denne anledningen til å snakke om noe mer overordnet.

I opplæringslovens § 1-1 (7) heter det: «Skolen skal møte elevane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærlyst ».

Og hva er så dette å fremme danning eller dannelse? Det er sikkert mange som har en mening om hva som ligger i dette. Og det er ikke sikkert at det finnes en enkelt definisjon av dette begrepet. Men for meg er danning det at man kan plassere en lege, en bilmekaniker, en ingeniør eller en frisør sammen med en operasangerinne i et middagsselskap, og vedkommende kan fortelle hvorfor han ikke liker opera. Da må man for det første ha hørt opera. Så må man ha gjort seg noen refleksjoner over hva som er tiltalende og hva som ikke er like tiltalende med denne kunstformen.

Så er det slik at verken legen, bilmekanikeren, frisøren eller ingeniøren trenger kunnskap om opera for å utføre jobben sin. Men det betyr ikke at det er bortkastet kunnskap. Ingen kunnskap er bortkastet. Kunnskap er makt og makten tilhører oss alle.

Den norske folkeskolens fremste fortrinn er nettopp det at det er en fellesskole. Det er en av få fellesarenaer vi har i samfunnet vårt, og her møtes elever på tvers av andre relasjoner. Mennesker som ikke kommer til å treffe hverandre igjen etter endt skoleløp jobber sammen om prosjektoppgaver og spiller fotball sammen i friminuttene.

En av den norske skolens viktigste oppgave er å sørge for at alle elever går ut av grunnskolen med en felles plattform av kunnskap og ferdigheter. Og denne oppgaven kan vi som skoleeier ikke ta lett på. For det er dette som sikrer at ingen er underlegne andre.

For kunnskap er makt og både kunnskap og makt skal fordeles.

Venstre fremmer ingen egne oversendelsesforslag i år. Men vi kommer til å følge opp vårt forslag fra i fjor om tidsbrukutvalgets rapport. Denne saken er ikke fremmet for oppvekst enda og det skyldes sikkert at skolestaben, i likhet med de som jobber ute i skolene, er overlesset av arbeidsoppgaver som skal utføres.

For oss i Venstre er det viktig å sikre at både lærere og skoleledelse får tid til å drive med undervisning og pedagogisk veiledning, slik at våre barn og unge går ut av grunnskolen som «danna og gagns menneske».

Les også: Kommentar: Flere lærerer i skolen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**