Nei til unødig byråkrati

Venstre talte i dagens kommunestyre for gode prosesser i IVAR. De tok avstand fra forslaget som Frp fremsatte i forrige formannskap, der de ønsket mer byråkrati og Venstre argumenterte også mot forslaget fra FrP om at Sola som eneste eierkommune skal forsinke arbeidet som IVAR gjør i forbindelse med tilrettelegging av vann, avløps- og renovasjonstjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen, pekte i sitt innlegg på selskapsavtalen som Sola har inngått. IVAR ledes av et styre og et representantskap. Vår kommune har to medlemmer i IVAR sitt representantskap. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å møte i representantskapet, så det er spesielt i dette fora at Sola kommune via sine representanter kan stille spørsmål og fremme krav.

FrP har tidligere omtalt representantskapet i IVAR som et sandpåstrøingsorgan og FrPs gruppeleder mente i forrige formannskapsmøte at de ikke kunne ha tillit til de personene som representerte Sola kommune i IVAR.

Venstre mener at Sola i representantskapet til IVAR skal ha:
•Medlemmer som vil være i stand til å sette seg inn i de utfordringer IVAR har.
•Medlemmer som samtidig klarer å formidle de behov Sola har innenfor IVARs tjenesteområder.
•Medlemmer som har erfaring og kompetanse nok til å godkjenne de økonomiske forpliktelsene Sola har innenfor IVAR-samarbeidet.
FrP pekte, i forrige formannskapsmøte, på at Solas medlemmer i IVAR sitt representantskap manglet den nødvendige kompetanse.

En av de to medlemmene som Sola har i representanskapet, er styremedlem i Sola Venstre, Lars Sommer Knudsen.

Lars Sommer Knudsen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

Sommer Knudsen har flere tiår bak seg med ledende stillinger innen oljeindustrien. Stillinger der selskapets budsjetter også innebar beløp i den størrelsesorden FrP opererer med. Anja Berggård Endresen (V) måtte da trekke den slutning at Slethei mente at det andre medlemmet fra Sola i representantskapet manglet den nødvendige kompetanse. Også dette vil hun betvile. Venstres erfaring er nemlig at Per Øhmann fra Frp er en særdeles pålitelig fyr, som strekker seg langt for å ivareta Solas interesser. Hun satte også et spørsmålstegn ved om det virkelig var dette Slethei mente da han i formannskapet ytret seg om den manglende kompetanse hos Solas medlemmer i representantskapet til IVAR? Mente virkelig Frp at representanten fra deres eget parti mangler kompetanse til å gjøre den viktige jobben som medlem i IVARs representantskap?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**