Produser biogass på Skogn

Venstre har lenge ønsket å få på plass et kommersielt anlegg for produksjon av biodrivstoff i fylket. Nord-Trøndelag trenger nye industriarbeidsplasser, og hva er da bedre enn industriarbeidsplasser som produserer klimavennlige produkter, skriver fylkesleder Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – Fylkesleder i Nord-Trøndelag Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Muligheten for å gi innspill til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om det planlagte biogassanlegget på Skogn gikk ut 15. september. Nord-Trøndelag Venstre har levert en omfattende høringsuttalelse hvor vi krever at realiseringen av prosjektet kommer i gang snarest mulig. Nord-Trøndelag trenger nye industriarbeidsplasser, og hva er da bedre enn industriarbeidsplasser som produserer klimavennlige produkter.

Biogass er en fleksibel energibærer, og det planlagte biogassverket skal blant annet produsere drivstoff som skal benyttes i kollektivtrafikken. Det er derfor svært positivt at en fremtidig industriell produksjon av biogass blir lokalisert innenfor fylkets grenser. Biogassanlegget skal i det vesentlige produsere biogass gjennom å benytte seg av slam fra papirproduksjonen og restprodukter fra oppdrettsnæringen. Dermed vil det planlagte biogassanlegget bidra til å styrke Norske Skog på Skogn, og bidra til å skape nye arbeidsplasser i Nord-Trøndelag.

Venstre har lenge ønsket å få på plass et kommersielt anlegg for produksjon av biodrivstoff i fylket. Samtidig må Nord-Trøndelag være mer på offensiven for å utvikle en fremtidsrettet industri og trekke nye bedrifter hit. På Skogn har vi alle forutsetninger for å lykkes med denne typen industriell produksjon, og vi har store muligheter for å utvikle oss videre.

Nord-Trøndelag har store ressurser og gode muligheter for å bli et foregangsfylke innen produksjon av biodrivstoff, blant annet fra trevirke, matavfall og andre fornybare energikilder. Slik kan vi sikre ny industri og nye arbeidsplasser i regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**