Kandidat Gunhild Berge Stang

Gunhild Berge Stang er nominert av nominasjonsnemnda på 2. plass på Stortingsvallista for Sogn og Fjordane Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Gunhild Berge Stang

Gunhild Berge Stang

Litt om Gunhild:

Hjartesaker til Gunhild: skule- og utdanningspolitikk, kultur, næring og distriktspolitikk.

Røynsle: Sit i styret i Sogn og Fjordane Venstre og i Askvoll Venstre. Var kommunestyrerepresentant i 4 år. Tidlegare vore med i ressursgruppe på kultur og utdanning for stortingsgruppa til Venstre. Har lang røynsle frå organisatorisk arbeid, med verv i større institusjonar/organisasjonar, både nasjonalt og regionalt. Mellom anna tidlegare leiar i Noregs Ungdomslag nasjonalt i 4 år.

Gunhild kjenner Sogn og Fjordane godt, og har markert seg i media i ulike saker, også på nasjonalt nivå. Gunhild er dyktig og kunnskapsrik og er ein svært god kadidat til Stortingsvallista for Sogn og Fjordane Venstre.

Askvoll Venstre gleder seg over at Gunhild er nominert på Stortingsvallista 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**