Velkommen til prøvenominasjon 27/9!

Alle medlemmer i Sagene Venstre er velkommen til vårt prøvenominasjonsmøte for stortingsvalglisten til Oslo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Alle våre medlemmer er hjertelig velkommen til å være med å gi sine innspill og stemme over hvem som skal bli Oslo Venstres kandidater til Stortinget ved valget i 2013. Prøvenominasjonen er et viktig innspill til nominasjonskomiteen før de legger fram sin innstilling senere i høst, og er en anledning for medlemmene i Sagene Venstre til å være med å legge føringene for nominasjonsprosessen.

Klikk her for å lese mer om Oslo Venstres nominasjonsprosess. For alfabetisk liste over kandidater til bystyrelisten se denne siden.

Påmelding
Gi gjerne beskjed om du kommer, send SMS eller ring på telefon 92 41 40 10 eller send epost til [email protected]. Alle medlemmer i Sagene Venstre, som har betalt kontingent i 2012, har stemmerett på prøvenominasjonsmøtet.

PRØVENOMINASJON TIL STORTINGSVALGLISTEN

Dato: Torsdag, 27. september
Tid: 19:00
Sted: Venstres hus, Møllergata 16

Saksliste
1. Formalia
•Godkjenning av innkalling og saksliste
•Valg av ordstyrer og referent
•Vedtak av voteringsregler.

2. Prøvenominasjon til stortingsvalglisten
•Innledning
•Prøvenominasjon

3. Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**