Kongsvingerbanen: Ministeren vil ikke hjelpe Bodung

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) har ingen intensjoner om å hjelpe de reisende ved Bodung. – Skuffende, sier Venstres Sesselja Bigseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Borghild Tenden på Sandvika Stasjon

Foto: Christoffer Biong

Det var for en drøy uke siden at Borghild Tenden stilte spørsmål til samferdselsminister Marit Arnstad om rutetilbudet ved Kongsvingerbanen.

– Vil samferdselsministeren sørge for at det fortsatt vil være timesavganger ved Bodung stasjon også etter ruteomleggingen i desember 2012? spurte Tenden, etter initiativ fra Nes Venstre.

Nei, det vil Arnstad ikke. Det er kortversjonen av svaret fra ministeren. I det lengre svaret skriver hun blant annet:

– Betjening av Bodung med behovsstopp i grunnrute vil kreve tillegg i kjøretiden på ett minutt i hver retning, noe som ville medføre av kryssingene ikke skjer på Seterstøa og Roven. I praksis ville dette resultert i at den nye rutemodellen ikke vil være gjennomførbar, d.v.s. at de tilbudsforbedringer som det er planlagt med ikke vil kunne bli realisert. Det er bra at mange reisende på Kongsvingerbanen fra desember 2012 får et bedre tilbud med timesfrekvens og redusert reisetid. For å få til dette, må dessverre noen mindre stasjoner legges ned, mens noen få stasjoner får færre avganger, slik som samarbeidsgruppen har foreslått, skriver Arnstad i sitt svar.

Du kan lese hele svaret her.

Sesselja Bigseth

– Jeg er svært skuffet over at ministeren velger å legge ned stasjoner og innskrenke rutetilbudet på det sentrale østlandet når vi vet at vi står framfor en betydelig befolkningsvekst i Akershus i de neste par tiårene. Det store presset på hovedstadsområdet fører til at stadig flere søker seg utover, og vi bør tvert imot investere i bedre kollektivtilbud i fylket, sier Sesselja Bigseth.

Les også:
Kongsvingerbanen en prioritet
Vil ha tog mot Oslo hver halvtime
Kollektiv koster

Lokaltog til Skøyen ved Årnes stasjon
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**