Liberalt blikk på bystyremøte, september 2012

Da var ferien over og politikkens hverdag en realitet. Sommerens romfolkaktiviteter skapte stor og vel engasjert debatt. Bestilling på posisjonens første OPS-prosjekt, Tverlandet skole ble levert. Nytt godtgjøringreglement vedtatt, samt en mengde store og mindre saker vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Pga sommeravvikling er tradisjonelt sakskartet til bystyrets første høstmøte av de mest omfattsrike. Med å flytte komitemøtene en uke nærmere ble det litt knapt med tid mellom komitebehandling og bystyrebehandling, men man fikk flere saker til behandling. Et grep Venstre støttet og vi er av den oppfatting at dette gikk greit særlig siden man nå har elektroniske løsninger på sakspapirene.

Den store debatten ble det altså om romfolket. Både SV´s Kirsten Hasvoll og AP´s Trud Berg hadde

see no evil hear no evil speak no evil

Foto: microsoft

interpellasjoner om lovelighet til bortvisningen varaordføreren Tom Cato Karlsen (frp) utøvde i sommer, mens Trud Berg fokuserte på framtiden og hva man skulle gjøre for å unngå tilsvarende situasjoner. Disse to interpellasjonene skape en stor og engasjert debatt, både om rett og galt, lover og regler, rutiner og medmenneskelighet. Jeg finner saken vanskelig. Selvfølgelig er det synd i disse menneskene, men likevel er det mange EU-Borgere som det er synd i og man kan ikke la være å følge regler og rutiner bare fordi det er synd i noen. Da stigmatiserer man og behandler noen individer som «underdogs» og det er ingen tjent med. Venstre uttrykte derfor forståelse for at man følger de regler som gjelder, og at bosettinger i parker og rundt offentlige bygg ikke er en ønskelig. Utfordringene må løses på et annet plan, og er fornøyd med at ordføreren setter fokus på dette framover i politirådet og fremmer en ny sak til formannskapet eller bystyret i god tid før neste sommer.

Det er mye å glede seg over i Bodø. STImuli prosjektet er genialt, og AP´s Morten Melå skal ha stor respekt for at han var en pådriver for å få dette opp å gå. Prosjektet videreføres med full styrke med dagens posisjon og det er spennende å se det ene resultatet etter det andre bli ferdigstilt, og ikke minst – at tiltakene er svært populære hos folk.

Det planlegges et nytt Newton Læringssenter i Mørkvedbukta. Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet, næringsliv og kommunen. Dette blir en viktig arena for kunnskapsspredning og noe Venstre støtter helhjertet opp under.

Kirkens bymisjons prosjekt «Ren By» er blitt en realitet takket være bevilgningen i formannskapet før sommeren. Et virkelig vakkert prosjekt som er med på å gi et meningsinnhold til en ellers tung hverdag for mange, samtidig som vår by blir holdt ren.

Mye er bra i vår kommune. Men den økonomiske situasjonen er enormt stram, og det handlingsrommet man skulle ønsket man hadde har man ikke. Mye midler er låst i langvarige og dyre prosjekter, og som bare blir dyrere.
Sølvsuperen står ovenfor store overskridelser.
Driftskonseptet for Stormen er ikke avklart ennå.
– Byen trenger en ny brannstasjon og dagens fasiliteter holder ikke mål og er flere tiår på overtid.
– Dagens rådhus drives med dispensasjon fra arbeidstilsynet og er fra en annen tid, og er 12000 m2 for lite til behovet. Det pågår en utreding, og Venstre er en god pådriver for at dette skal bli et «power house» prosjekt, altså et miljøbygg for framtiden.
Byen trenger sårt flere skoler og sykehjem.

Med alle disse økonomiske utfordringene er det godt å tilhøre et borgelig samarbeid som evner til å tenke litt utenfor boksen, er lydhør for alternative løsninger og vet å spille på lag med næringsliv, frivillige og andre gode krefter.

I saken om framtidig skole på Tverlandet har posisjonen derfor bedt om at det blir utredet som et OPS prosjekt. Heldigvis, og helt i tråd med Venstres visjoner, går man bort fra en stor skole, og utreder to skolebygg. Det kan likevel være hensiktsmessig og kostnadsbesparende å ha en skoleledelse for byggene. Det viktigste er at man nå er i gang med prosjekteringen og har landet rammene for prosjektet.

I saken om organisering av vaktmestertjenester ønsket ikke posisjonen å imøtekomme rådmannensforslag om å ta personalansvaret fra rektorene og HS-lederne og gi det til vaktmesterservice. Lederne beholder personalansvaret og vaktmesterne i sin organisasjon, mens man organiserer en ny ordning for de kommunale bygg (primært barnehager) som er uten vaktmestere.

Nytt godtgjøringsreglement til politikerne ble vedtatt. Venstre var i mot før sommerferien, men nå har man fått vært med på nedjustere og lagt inn noen gode prinsipper. Nå frikjøpes politikeren til en oppgave, ikke fra en sivil jobb. Dette gjør at også ulønnede (studenter, frivillige, hjemmeværende, selvstendig næringsdrivende etc) nå blir behandlet på lik linje som andre og man får et frikjøp for å utøve politisk arbeid. Nå endte nok satsen litt i høyeste sikt, men her går det på å ha tillit til at politikerne kan utøve folkelig skjønn og måtehold. Komitelederne fikk eget frikjøp uavhengig av grunnsatsen som tilkommer de politiske partiene, samt noen mindre justeringer. I sum har man fått et godtgjøringsreglement som nå er tilpasset de organisatoriske endringene man gjorde ved starten av denne perioden.

Grunnet en feilslått boligsosial politikk de siste ti år måtte Bodø Kommune dessverre avvise en henvendelse fra IMDI om bosetting av 20 ekstra flyktninger utover de 70 vi allerede har forpliktet oss til å motta. En nedtur for liberale krefter at situasjonen på boligmarkedet i vår kommune er slik, men lover å kommer tilbake med korrigerende tiltak i ny boligsosial handlingsplan slik at vi ikke trenger å avvise nye Bodø-borgere i framtiden.

Det skal fortsatt satses seriøst og målrettet med omdømmebygging i Bodø. Bodø i Vinden prosjektet har nå en økonomisk ramme på 5 millioner, hvor kommunens bidrag er trekvart million. Bodø i Vinden er et vellykket omdømmeprosjekt og vi er glade for at dette videreføres med økt styrke og større samspill med næringsliv og viktige samarbeidspartnere. Undertegnede ble valgt inn i styret.

Terje Cruickshank

Terje Cruickshank
Gr.leder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**