Venstre deler fiskerinæringen sin bekymring i tollsaken

Regjeringen gambler med fiskerinæringen som innsats ved sin omlegging av tollsatser på landbruksvarer! Fiskerinæringen har uttrykt bekymring over Senterpartiets “stunt” i regjeringen. Denne bekymringen deler jeg sier Arne Ivar Mikalsen i en pressemelding til Fiskeribladet Fiskeren. Senterpartiet har fått regjeringen med i et spill med norsk fiskerieksport som mulig tapende part.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Arne Ivar Mikalsen

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto

Jeg har forståelse for at Senterpartiet er bekymret for norsk landbruk, det er jobben deres. Men løsningen, som virker til å være å hjelpe en næring gjennom potensielt å skade en annen, er ikke en god ide.

Venstre er også tvilende til effekten av et slikt vedtak for landbruket. Derfor er jeg er oppriktig lite begeistret for at man gambler med fiskeriarbeidsplasser og verdiskapningen denne næringen gir. Regjeringen har tilsynelatende ikke tatt inn over seg faren for at fiskerisektoren kan bli rammet av omleggingen av tollsatser på landbruksvarer.

For å sitere EUs ambassadør til Norge, János Herman: - Hvis de virkelig gjør dette … ja, det vil bli reaksjoner.

Jeg vet ikke hva disse reaksjonene vil bli, men dette tar vi svært seriøst.
-Vi er uten tvil bekymret, sier Øyvind André Haram, informasjonssjef i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. (Begge sitater til Aftenposten)

Undertegnede er redd for at Fiskeri og havbruksnæringen har god grunn til å være bekymret.

Arne Ivar Mikalsen, Stortingskandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**