En trygg skolevei

I dette innlegget kommer Thove Bringaker inn på teamaet trygg og sikker skolevei. Dette har for alvor blitt aktualisert i Holmestrand i forbindelse med den skoleomleggingen som fant sted ved starten på dette skoleåret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ja dette er etter hvert, blitt et stort og "vrient" spørsmål i Holmestrand kommune. Hva er egentlig en trygg og trafikksikker skolevei? Etter at det ble besluttet å legge ned Gausetangen og Hillestad skole, har sikring av skolevei fått mye oppmerksomhet.

Det har vært sagt og skrevet mye om trafikksikkerheten for elever ved Botne skole, spesielt har foreldre, som skulle flytte sine barn fra Hillestad til Botne, hatt et sterkt fokus på de trafikale forhold. Bekymringene deres var; flere elever, flere busser, og til tider stor trafikk. Det ser ut til at alle bekymringer og ønsker fra foreldrene, skolene og FAU ved Hillestad og Botne er tatt til følge av politikere og administrasjonen i Holmestrand kommune. Trafikksikringen ved Botne skole er, så vidt jeg kan se og forstå, optimal. Her kan foreldre trygt sende sine barn til skolen, uten å være redd for at ulykker skal skje.

Thove Bringaker

Thove Bringaker
Foto: Karin S. Frøyd

Da Gausetangen skole ble besluttet nedlagt, var det, slik jeg husker det, et samlet bystyre, som hadde et sterkt fokus på trygg og sikker skolevei for barna fra byen. Det ble besluttet at de minste elevene skulle få buss til Ekeberg skole. Bussordningen, som ble satt i verk, viste seg ikke å fungere slik den skulle, og var ment. Elevene fra byen kom for sent til timene, og ruten skolebussen fulgte, var sterkt trafikkert og utrygg for de aller minste. Det ble derfor satt inn en taxibuss, som kunne kjøre en annen rute og vei enn skolebussen, for å rette på dette. Elevene kom til tiden, og foreldre var trygge. Alt fungerte vel trodde jeg!

En stille stund med avisa en dag i juni, fortalte meg noe helt annet. Taxibussen var fjernet, administrasjonen i Holmestrand kommune hadde funnet billigere og andre veier å "gå"/kjøre. Resten av historien om skolevei og trafikksikkerhet er sikkert kjent for de fleste, da Jarlsberg Avis har hatt mange oppslag om denne saken.

Jeg, som kommunepolitiker, er til dels frustrert over sakens gang! Jeg er ikke så sikker på, om alt er såre vel for de minste elevene fra byen. Jeg har hørt på foreldrenes argumenter, stilt en del spørsmål, og jeg har også kommet med innspill til både den ene og den andre i Holmestrand kommune. Jeg har tatt en tur med skolebussen, og forsøkt å se med egne øyne hvordan dette fungerer. Er jeg, som kommunepolitiker fornøyd? Føler jeg at bystyrets intensjon om trygg og sikker skolevei for byens barn og elever er ivaretatt? Ville jeg sendt min 5-6-7åring av sted med lett hjerte på denne skoleveien, til dette skolebuss-stoppet? Svaret er nei, på alle spørsmål jeg har stilt meg selv!

Jeg er ikke fornøyd, og i tillegg er jeg bekymret, men siden de, som steller med trafikksikkerhet for skolebarn, og administrasjonen i Holmestrand kommune er sikre i sin sak, hva gjelder trygge trafikale forhold og skolevei, er det bare, for en skarve kommunepolitiker og bestemor, å håpe på at alt går bra, og at ingen ting skjer med elever fra byen og tidligere Gausetangen skole.

Thove Bringaker
Venstre

 Fra et oppslag i lokalavisen forrige måned

Fra et oppslag i lokalavisen forrige måned
Foto: Jarlsberg Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**