Kommentarer til ordfører Haugens utspill om skjev kjønnsfordeling på valglistene

Legger merke til at ordfører Haugen kommer med sterk kritikk til kjønnsfordelingen på valglistene ved siste kommunevalg. Som leder av Hitra Venstre, så må jeg si at jeg er helt enig med ordføreren; ja, vi har dessverre gjort en for dårlig jobb når det gjelder kjønnsfordelingen. Som lokallagsleder så ligger dette ansvaret fult og helt på undertegnede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi startet i mars 2011 med to betalende medlemmer i Hitra Venstre, to kopper kaffe og syv hundre kroner å drive valgkamp for. Jobben med å få et lokalparti som ikke hadde vært representert i kommunestyret på åtte år hadde da startet, og det å få engasjert nok personer av begge kjønn til å stille til valg samt skaffe penger og valgmateriell var ingen enkel oppgave. Nå er ikke dette noen unnskylding for at vi kumulerte to menn på topp, selv om vi fikk god representasjon av damer på vår liste. Det å sette to menn på topp, var en bevist handling fra vår side, dette på bakgrunn av ønsker og personlige interesser fra flere. Med dette utgangspunktet, og den felles beslutningen vi hadde tatt, hadde vi ingen grunn til å skjemmes over valglisten til Hitra Venstre når det gjelder kjønnsfordeling.

Ser det har kommet noe urettmessig kritikk rettet mot vår kommunerepresentant Audun Liland i det siste, siden han har vært en av frontfigurene for å sette fokus på kjønnsfordelingen i formannskapet. Nå er det en gang slik, at vi har et lovverk å følge om vi vil eller ikke når det gjelder sammensetningen av formannskapet, og det er en grunn til at vi har dette lovverket. Da er det på sin plass at noen sier i fra at vi kan ikke bryte lovverket bevisst gang på gang her i Hitra Kommune. Dette lovverket har ingen ting med valglistene å gjøre.

Jeg har personlig stor respekt for både det ordføreren og varaordføreren har oppnådd politisk. De har spilt sine kort meget bra, så det er det bare å ta av seg hatten. Viser det dog seg at de har begått en feil når de satte sammen formannskapet så skulle vel det ikke være så vanskelig å innrømme det. Vi er vel ingen feilfrie, selv om man er ordfører, varaordfører eller bare en lokallagsleder i Hitra Venstre.

Jøran H. Burø.
Leder Hitra Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**