Kvalitet og kompetanse — fremmedord i skolepolitikken på Hitra?

Til overskriften: Det er et spørsmål man må spørre seg etter at Kommunebarometeret 2012, som blir utgitt av Kommunal Rapport, har rangert Hitra på 411. plass av 429 i kategorien grunnskole, og kurven er nedadgående (394. plass i 2011, 383. plass i 2010). I hele tatt ser vi en trend som har foregått de siste 5 årene, der flere parti har vært presentert i posisjonen i begge perioder. Blant dem finner vi Arbeiderpartiet og Krf, men også SV som liker å kalle seg et skoleparti. Det lokale politiske lederskap følger på mange måter regjeringen, som heller ikke har maktet å løfte kvalitet i skole opp på dagsorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi ser på Hitra en trend der vi ligger i etterkant når avgjørelser skal tas. Vi har ikke klart å ligge i forkant av etterspørselen på barnehageplasser. Vi har ikke klart å ligge i forkant av plassutfordringene som nå vises ved Fillan skole. På mange måter kan vi si at vi har skapt disse utfordringene med å utsette avgjørelser, ikke ha god nok bakgrunnsinformasjon, og med tanke på plassutfordringene ved Fillan skole: Vi har tatt feil avgjørelser når vi har prøvd å ta tak (jfr. flyttingen av mellomtrinnet på Barman).

Man må også stille spørsmål med hvorfor posisjonen fortsetter å nedvurdere viktigheten av kompetanse og utdanning. Sist var det i et vedtak om språkstimulering i barnehagene. Et meget viktig tiltak, men som av administrasjonen (og som ble stemt igjennom av AP, SV, Krf, PP, FrP og uavhengig) var ønsket gjennomført av fagarbeider med støtte fra pedagog til å lage opplegget. Forslaget var estimert til å koste 145.000,-

Venstre, Høyre og Senterpartiet framla et alternativt forslag som gikk ut på å frigjøre tid for pedagogiske ledere ved barnehagene slik at de selv kunne gjennomføre språkundervisningen. På denne måten ønsket vi å få brukt kompetansen enhetene har til disposisjon på en best mulig måte, uten å belaste kommunen med økte utgifter. Vi mener at pedagoger er best egnet til å utdanne barna våre, derfor er det bare naturlig at vi skal bruke pedagoger til å drive utdanning!

Det er også med bekymring vi ser at lederen for oppvekstkomiteen er ut i media og avfeier forslag om fremtidig skolestruktur som «helt uaktuelt», selv om hun er fullstendig klar over at forslaget er ett av flere alternativer som oppvekstkomiteen enstemmig har bedt om at blir utredet av rådmannen i forkant av en skole- og barnehagebruksplan som skal vedtas i løpet av høsten. Skal vi fortsette å ta avgjørelser uten å ha all fakta og informasjon på bordet eller skal vi sørge for å ta gode avgjørelser godt forankret i den utredningen som er bestilt?

Til slutt; Vi er ikke ute etter å sette oppvekstsektoren på Hitra i et dårlig lys, tvert i mot. Vi ønsker å styrke oppvekstsektoren ved å fokusere på kvalitet og kompetanse. Hver gang.

Audun Norbotten Liland
Hitra Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**