Ja vel, Herr Ordfører!

Ordføreren har makt til å avvise at det stemmes over forslag som fremmes i forbindelse med interpellasjoner. Denne makten brukte han mandag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre hadde sendt inn en interpellasjon om SFO-ordningen i kommunen. Vi mente det var grunnlag for en grundig gjennomgang av ordningen, spesielt en vurdering av om SFO skal være stengt i alle skolens ferier og mulighet for graderte plasser. Også misnøye med fylkets skyssordning mente vi burde taes opp og gjerne innholdet i ordningen.

Vi mener fortsatt at Komite mennesker og livskvalitet bør gjennomgå ordningen. Vi ble "tvunget" til å endre forslaget slik at det ble oversendt formannskapet, men forventer at det likevel blir en sak i riktig utvalg.

Ordføreren viste i sitt innlegg at han egentlig ikke ønsker gjennomgang av dagens praksis og at han synes ordningen er god og i tråd med det foreldre ønsker. Venstre er ikke enig i det. Ordningen fungerer ikke godt for alle foreldre. Hvilke foreldre har fri i alle skolens ferier? Hva med enslige foreldre? Hva med de som ikke har besteforeldre eller andre til å bistå når skolen og SFO stenger?

Aps gruppeleder sa i sitt innlegg, i motsetning til ordføreren, at han var helt enig i Venstres initiativ og at han mente at det var på sin plass å gjennomgå ordningen. Også Vigdis Haldorsen fra SP mente at åpningstidene ikke fungerte godt for alle foreldre og pekte spesielt på de problemene enslige foreldre opplevde.

Håper at kommunen tar en ny gjennomgang av ordningen og finner gode løsninger, gjerne i samarbeid med barnehagene, uten at det koster mange hundre tusen eller flere millioner som ordføreren sa det ville kunne koste å forandre dagens praksis. Jeg har tro på at dersom viljen er til stede, finnes løsninger som imøtekommer familienes behov på en bedre måte – innenfor rimelige rammer.

Verdal, 26.09.12
Brita Kleven Thorsvik, Verdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**