Spør ministeren om fellesstasjon og jernbaneundergang

Hva skjer med framdrifta for fellesstasjonen på Auli/Rånåsfoss og jernbaneundergangen på Årnes? Åse Birgitte Skjærli har bedt Borghild Tenden undersøke saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Åse Birgitte Skjærli

Foto: Birger Areklett

Åse Birgitte Skjærli har bedt Borghild Tenden stille skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om framdrifta for fellesstasjonen på Auli og jernbaneundergangen på Årnes. Her er begrunnelsen og spørsmålet:

I forbindelse med ruteomleggingen på Kongsvingerbanen er det varslet delvis og helt nedleggelse av flere mindre stasjoner langs linjen. For Venstre er det viktig at de som tar tog fra disse stasjonene i dag blir ivaretatt av andre stasjoner, enten med buss for tog eller med mulighet til å parkere alternativ transport på øvrige stasjoner. Vi ser med bekymring på at utbygging av ny stasjon Auli/Rånåsfoss med stor innfartsparkering har stoppet opp. Kjøretøy på Auli stasjon har i stor grad blitt utsatt for hærverk om de parkeres der. Rånåsfoss stasjon kan tilby langt færre parkeringsplasser enn området har behov for. Det ble startet noe grunnarbeider for å få på plass en ny stasjon mellom de to forannevnte, men dette arbeidet ble stoppet. Forklaringen som ble gitt var manglende kapasitet på prosjekteringsfronten hos JBV. Det foreligger også planer om utbygging av innfartsparkering på Årnes. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Akershus fylkeskommune. Også dette arbeidet har blitt forsinket fordi JBV ikke kan gi tillatelse til nødvendig stenging av sporet i en kort periode.

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Vil statsråden påse at det igjen settes av ressurser til Auli- Rånåsfoss stasjonen slik at denne står klar i løpet av 2013, og kan statsråden be JBV framskynde innfartsparkeringen på Årnes? spør Borghild Tenden.

Les mer:
* Kongsvingerbanen: Tar opp Bodung med ministeren igjen
* Venstre spør ministeren om Ahus og Nes
* Tar Kongsvingerbanen til Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**