Lillehammer Venstre proudly presents: Den ferske oppvekstpolitikeren Arne Edsberg

Lillehammer Venstres nyeste forsterkning i kommunepolitikken er Arne Edsberg. Under Sanna Sarromaas permisjon fra august 2012 til juli 2013 er Arne Venstres representant i fagutvalg for oppvekst og utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Arne Edsberg

Foto: Terje Rønning

Arne Edsberg (f. 1942) bor på Moajordet, er gift, har fire barn og et barnebarn. Arne ble pensjonist høsten 2011 og var da skogbruksrådgiver i Gausdal. Fra 1980 til 2004 hadde han en tilsvarende stilling i Lillehammer.

Arne var varamann til kommunestyret for Venstre fra 1999 til 2007. I denne perioden var han også leder av Lillehammer Venstre i 4 år, ble deretter kasserer og er nå sekretær. I 2011 ble han igjen varamedlem for Venstre i kommunestyret. Under Sanna Sarromaas permisjon fra 2012 til 2013 er Arne Venstres representant i fagutvalg for oppvekst og utdanning.

– Mine hobbyer er halvøkologisk hagebruk, vedhogst, einerbæroljebrenning og fotturer over skoggrensen, sier Arne. I politikken er det landbruksspørsmål og utdanningsspørsmål som engasjerer mest. Årene som skogbruksrådgiver ga meg rimelig bra peiling på hvorledes landbrukspolitikken fungerer. Interessen for skolespørsmål skyldes dels at to av mine barn er blitt lærere og dels at jeg er gift med en førskolelærer. Dessuten var jeg i yngre år selv lærer ved noen av landbrukets fagskoler.

– Et mål på et samfunns kvalitet er hvor bra det tar seg av sine nye borgere, sier Arne videre. – Her
står skolen sentralt. Vi trodde en tid at vi hadde verdens beste skole her i landet. Dette har dessverre vist seg å ikke holde stikk. At noen barn går ut grunnskolen uten å beherske lesing, skriving og enkle regneøvelser er uholdbart. Dette må vi få gjort noe med, samtidig som det skolen er bra på beholdes. Da må vi satse på lærerne. Vi bør stille krav til dem, men samtidig gi dem tillit og respekt, mulighet for faglig utvikling og dessuten anstendig lønn. Skal vi endre noe i skolen, bør vi snu litt på en fjellregel og si: "Lytt til erfarne skolefolks råd!"

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**