Krever omkamp for barnehjemsbarn

Opposisjonen i Levanger ber om ny behandling av kommunal vederlagsordning for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg. En av underskriverne er Venstres karl M. Buchholdt. Partiene fremmet en lignende interpellasjon også i forrige valgperiode hvor forslaget ble avvist av ordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

I en interpellasjon til kommunestyret i Levanger om en måneds tid, retter opposisjonspartiene Høyre, Venstre, Sv, Frp og KrF et spørsmål til ordfører Robert Svarva (Ap) om å få gjenopååtatt saken om vederlagsordning for tidligere barnehjemsbarn som har vært utsatt for offentlig omsorgssvikt.

Så langt har 16 småkommuner i Nord-Trøndelag blitt med på oppreisningsordningen, men bykommunene har sagt nei til å bli med. Opposisjonspartiene i Levanger peker på at alle kommuner i Sør-Trøndelag har blitt med på en vederlagsordning. Tidsfristen for å bli med er inneværende år. Totalt skal 180 kommuner i Norga ha gått inn for en slik ordning.

-Hvorfor skal vi fraskrive oss dette ansvaret? spør opposisjonen, som avslutningsvis ber om å få saken opp til politisk behandling i kommunestyret.

Les hele saken i Trønderavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**