Regionssamling i Salten 17.oktober 2012

Venstrelagene i Salten inviteres til regionssamling i Bodø. Her skal det inspireres, motiveres, læres, drives erfaringsutveksling og bygge nettverk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

I forkant av Saltentinget 18-19.oktober inviterer regionsansvarlig i Salten, Eli Skintveit alle medlemmer, folkevalgte og tillitsvalgte for Venstre i vår region til samling i Bodø.

Toppkandidat Arne Ivar Mikalsen og Venstres nestleder Terje Breivik vil være til stede.

Invitasjon og informasjon har gått ut til lokallagsledere og folkevalgte i Salten siden februar 2012.

Målet med samlingen er å bli bedre kjent med hverandre og utveksle noen erfaringer. Så går vi mot et særdeles viktig stortingsvalg, der den liberale vinden vil få sitt innpass. Hva er vår valgkampstrategi, hvilke profilsaker ønsker vi og innspill til programprosessen er problemstillinger som vil bli belyst.

Tid: Onsdag 17.oktober kl 18-22.
Sted: Nordland Venstre kontoret i Mediegården, Storgata 17
enkel bevertning og kaffe.

Program for dagen:
kl 18-19 Venstre 2013 – 9% v/ Venstres nestleder Terje Breivik
kl 19-21 Salten strategi – Nordland Venstre på tinget v/ Bjørg Helene Jenssen
kl 21-22 Oppsummering og sosialisering v/ Arne Ivar Mikalsen

Venstre i sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**