Samferdselsløsninger i Moss

Irene Johansen viser igjen i en kommentar i Moss Avis hvor lite som har skjedd nasjonalt med løsninger i Moss mens hun og hennes parti har hatt styringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bystyret vedtok enstemmig i 2007 en utredning om samferdselsløsninger i Moss.

Fergekaia på Storsand

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

I den stortingsperioden satt Irene Johansen i transportkomiteen og hun var en del av et regjeringsflertall. Stortingskomiteen er fagkomite for Samferdselsdepartementet som igjen gir oppdrag til Staten Vegvesen. Den samlede utredningen for vegløsning er ventet på slutten av dette året etter utallige utsettelser. Det har et samlet bystyre kritisert de sentrale myndighetene for — også i inneværende år.

I tillegg til å bestille en helhetlig samferdselsløsning, har bystyret vedtatt et prosjekt for å framskynde en løsning for havneveien fra Mosseporten til ferga. Det jobbes med å få den ferdigstilt slik at vi kan få den med i Nasjonal Transportplan som skal behandles til året.

Jeg har som medlem av Miljø- og samferdselsutvalget i Moss (2007-2011) vært med på å følge opp samferdselsvedtak tverrpolitisk. Vi så også på midlertidige løsninger. Faktisk langt flere løsninger enn de som Johansen tar fram i sin kommentar.

Sindre W. Mork

Foto: Christoffer Biong

Moss kommune har både politisk og administrativt samlet inn og bearbeidet ulike strakstiltak som kan gjennomføres før man iverksetter et helhetlig grep for samferdsel. Statens Vegvesens svar har hele tiden vært at de har mangel på penger og kan ikke gjennomføre de ulike forslagene.

Dette er fortsatt melodien etter valget i fjor. Moss kommune synliggjør politisk og administrativt hva vi vil, men svaret er fortsatt det samme fra sentrale myndigheter. Det er regjeringsflertallet på Stortinget som må bevilge pengene.

Irene Johansen sier hun er optimist med tanke på neste års statsbudsjett og jernbaneløsningen for Moss. Vi har hørt dette før, men jeg velger å være optimist sammen med henne. Irene Johansen er i denne perioden medlem av finanskomiteen på Stortinget og er fortsatt en del av et regjeringsflertall. Kanskje hun denne gangen faktisk vet at pengene vil komme.

For Regjeringen og hun har ikke levert som lovet de siste syv årene og dette er deres siste sjanse til å innfri løftene i Nasjonal Transportplan. Og neste år der det stortingsvalg.

Sindre Westerlund Mork
gruppeleder i bystyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**