Trondheim Venstre oppretter bydelslag på Elgeseter!

1. november oppretter Trondheim Venstre sitt første bydelslag. Det er Elgeseter Venstrelag, som dekker områdene Elgeseter, Øya og Lerkendal. Alle som kan tenke seg å delta eller å påvirke, om det så er betalende eller bare hypotetiske medlemmer, er hjertelig velkomne på stiftelsesmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


At det er nettopp Elgeseter som kommer først ut har hovedsaklig to årsaker. For det første er det en av de bydelene hvor det kommer til å skje flest endringer de nærmeste åra. Store utbyggingsprosjekter er på gang, og det er fremdeles viktig at folk som bor i området er pådrivere for å dra utviklinga i riktig retning.

Elgeseter mot Samfundet

Foto: NN

I tillegg er Elgeseter og Øya det området i Trondheim med suverent flest Venstre-medlemmer! Gjennom bydelslaget kan Venstre-medlemmer som bor i området få mulighet til å arbeide med saker som berører deres eget nabolag, og spille dem videre inn mot Venstres bystyregruppe i Trondheim.

Arrangementet vil finne sted i Trondheim Venstres lokaler i Vår Frue gate, eller i et egnet lokale på Elgeseter dersom det vil være aktuelt. For nærmere informasjon ber vi deg følge Trondheim Venstres facebook-side.

Vi trenger både et styre og elgesetringer som kan tenke seg å være aktive på annet vis. Om det bare er for å gi et tips eller for å bli aktiv lokalpolitiker, møt gjerne opp og ta del i begivenheten!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**