Venstre arrangerer ideologiseminar

Sør-Trøndelag og Trondheim Venstre inviterer til ideologiseminar og Liberal onsdag onsdag 10. oktober mellom kl. 18-21. Møtet finner sted i Storsalen på Rådhuset i Trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Spørsmålet vi ønsker å få besvart, er hvilken betydning ideologi spiller inn på Venstres politikk og organisasjon, og hvilke negative og/eller positive sider denne betydningen har. Dette med tanke på hvordan vi skal bruke ideologi for å forme partiets politikk i åra framover.

I den forbindelse vil det være naturlig å se til hvilken funksjon ideo
logien har hatt i utformingen av partiets politikk tidligere, og derfor har vi invitert to erfarne historikere og Venstre-politikere til å komme og snakke for oss.

Anders Kirkhusmo, førsteamanuensis emeritus i historie ved NTNU og tidligere fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre, har skrevet mye om det tidlige Venstre og skal holde et lite foredrag om ideologiens betydning i Venstre før krigen. For den som ikke kjenner ham, er Kirkhusmo sønnesønn av Unge Venstres grunnlegger av samme navn.

Erling Moe, bystyrerepresentant for Venstre i Trondheim, tre ganger stortingskandidat for Sør-Trøndelag Venstre og historiker av profesjon, skal snakke om ideologiens betydning for Venstre i den “grønne” perioden på 70- og 80-tallet. Moes hovedoppgave i historie handlet om partibruddet på Røros i 1972.

Det vil bli etterfølgende debatt.

Hjertelig velkommen!

Se også vår arrangementsside på facebook: http://www.facebook.com/events/437942059591084/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**