Planinnspill Hovseterveien 70 og 72

Terje Bjøro og styremedlem i Vestre Aker Venstre, Elin Bashevkin (arkitekt) vil vurdere en boligblokk som hensyntar nærheten til torvet, ungdomsskolen og inkluderer nåværende ungdomsklubb. Vi anser området som sårbart, men også modent for utvikling og rehabilitering, og ser frem til å arbeide videre med saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Terje Bjøro fremmet forslag fra Venstre:

Terje Bjøro fremmet forslag fra Venstre: “Venstre er opptatt av boligbygging og anser tomten godt egnet til utbygging. Utnytttelsen er imidlertid for høy, og det anmodes om at prosjektet reduseres med 3 etasjer”.

Bydel Vestre Aker har mottatt planinspill på eiendommen fra OBOS som ønsker å bygge en massiv blokk på 6 etasjer midt i Hovseterbyen. I komite og BU fremmet Høyre forslag om å si nei til bygging da de anser området for ferdig utbygget. Terje Bjøro fremmet forslag fra Venstre: “Venstre er opptatt av boligbygging og anser tomten godt egnet til utbygging. Utnytttelsen er imidlertid for høy, og det anmodes om at prosjektet reduseres med 3 etasjer”.

Venstre vil, når saken kommer tilbake, arbeide grundig med vårt forslag til utforming. Terje Bjøro og styremedlem i Vestre Aker Venstre, Elin Bashevkin (arkitekt) vil vurdere en boligblokk som hensyntar nærheten til torvet, ungdomsskolen og inkluderer nåværende ungdomsklubb. Vi anser området som sårbart, men også modent for utvikling og rehabilitering, og ser frem til å arbeide videre med saken.

Terje Bjøro

gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**