Spørsmål fra May Valle til fylkestingssamlingen 8.10 — 11.10.12

Ad. SPESIALPEDAGOGISK SENTER OG LOGOPEDISK SENTER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

May Valle

Foto: Urvik

Jeg har vært medlem av Nordland fylkesting fra 2003. I budsjett og økonomiplandebattene har to sentra gjentatte ganger vært gjenstand for trussel om nedbygging, reduksjon eller i verste fall nedleggelse. Dette gjelder Logopedisk Senter i Nordland lokalisert til Sømna og Spesialpedagogisk Senter i Nordland lokalisert til Bodø. Hver gang har det endt med fortsatt drift. FORDI: Et samla politisk miljø har sett at disse miljøene var nødvendige tilbud for barn med ulike funksjonshemminger. Det tverrfaglige tilbudet som er bygd er i tråd med Stortingsmelding 18 — Læring og fellesskap. Tilbudene er også nødvendige som kunnskap- og veiledningsressurser for familier, skoler og arbeidsmiljø for de som er berørt.

Igjen står vi ved en skilleveg og bevilgningene fra fylkeskommunen er redusert i gjeldende økonomiplanperiode. Dette fordi man mener at det er statens ansvar å finansiere tilbudet. Staten tar ikke avgjørelse om dimensjonering i Statped Nord før i 2016. En avvikling vil være meget uheldig. I denne prosessen føler de ansatte, unger, familier seg usikre på fremtiden og man står i fare for å tappes for fagkompetansen.

Spørsmål: Hvilke grep gjøres for å sikre kontinuitet i driften? Hva har skjedd i denne saken siden vedtak i juni i forbindelse med økonomiplanen?

Nordland Venstre

May Valle
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**