Besøk hos lokale bedrifter

Venstre i Søndre Land gjennomfører i høst en bedriftsbesøk kampanje. -Det er en “lære og lytte” kampanje, uttaler Venstres lokallagsleder, Hans I. Gamst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Industri

Foto: Flicr

Venstre er opptatt av rammevilkårene for næringsutvikling i distriktene. Søndre Land Venstre arbeider for tiden med å kartlegge hvilke lokale/regionale tiltak som kan bidra til ny vekst og etablering av nye arbeidsplasser i kommunens næringsliv. Dette dreier seg i hovedsak om hvordan hverdagen til små og mellom-store bedrifter, og nyetableringer, ser ut.

Venstre i Søndre Land følger nå opp “lyttepost” arbeidet i grendene med bedriftsbesøk i lokale bedrifter. -Det er viktig å få innsikt og innspill i arbeidet med å forbedre lokale, og regionale, rammebetingelser for næringsutvikling, sier Venstres Hans I. Gamst.

Søndre Land Venstre vil arbeide fram forslag til næringspolitiske tiltak som kan bidra til å gjøre det mer attraktivt å etablere ny virksomhet, eller utvide næringvirksomhet i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**