Vagt svar om Gråmyra

Fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen, gir et vagt svar til Venstres fylkestingsrepresentant Andre N. Skjelstad om når det planlagte retardasjonsfeltet på Gråmyra kommer på plass. I henhold til vedtatte reguleringsplan skal det bygges retardasjonsfelt, det vil si ekstra kjørefelt for trafikken inn mot avkjørselen, for trafikk som kjører i sørgående retning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Gråmyra er et viktig næringsområde i Levanger, og flere av bedriftene som holder til på området har en betydelig omsetningsnedgang som følge av den nye omleggingen av E6. Det innregulerte retardasjonsfeltet vil kunne imøtekomme mye av næringslivets behov og samtidig være et viktig bidrag til bedre trafikksikkerhet, spesielt i dette tilfellet da sikten inn mot virksomhetene på Gråmyra er begrenset før man kommer til innkjøringen.

Skuffet over Jensens svar

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Venstres lokallagsleder i Levanger, Karl M. Buchholdt, er skuffet over svaret fra Jensen. Det var han som bad Skjelstad stille spørsmålet, etter å ha stilt spørsmål til ordføreren om det samme i formannskapet. -I tilfeller som har med statlige midler å gjøre er det viktig at kommune og fylke drar lasset sammen. Det opplever jeg ikke i dette tifellet, sier Buchholdt. Han mener at ordfører Robert Svarva var mye mer imøtekommende for å løse problemet. -Han ville i det minste ta det opp med vegvesenet, sier Buchholdt. Jensen gir kun svar om at Statens vegvesen ofte lager reguleringsplaner som er mer omfattende enn det som er tenkt på kort sikt.

Les spørsmål og svar her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**