Fikk gjennomslag i Bodung-saken

Kommunestyret var enig i at ordfører og administrasjon må jobbe for å bevare tilbudet på Bodung stasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Bodung stasjon

Foto: Sesselja Bigseth

Venstre og FrP fremmet en felles interpellasjon vedrørende situasjonen vedBodung stasjon i går. Det ble en timeslang debatt om kollektivtilbudet i bygda, og debatten endte med at et nesten enstemmig kommunestyre støttet interpellantenes forslag til vedtak.

Vedtaket lyder som følger:

1. Ordfører og administrasjon skal arbeide for et fortsatt rutetilbud ved Bodung stasjon, i tråd med vedtak i formannskapet 31. mars 2009. Dersom rutetilbudet likevel endres som foreslått av Samferdse
lsdepartementet, skal ordfører og administrasjon arbeide for en gjeninnføring av dagens rutetilbud for Bodung stasjon.

2. Ordfører og administrasjon skal arbeide for at den forestående innskrenkingen av rutetilbudet ved Bodung stasjon ikke leder til framtidig nedleggelse av stasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**