Kutt byråkratiet og styrk lokaldemokratiet

Høyres fylkesordfører, Gunnar Viken, gir i Trønderavisa uttrykk for at det økende byråkratiet i Norge er et statlig ansvar. Fylkeskommunens egen revisjon la nylig fram en rapport for fylkestinget som viser at fylkeskommunen som han er det formelle overhodet for har et stort og komplisert byråkrati, skriver fylkesleder Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt — Fylkesleder i Nord-Trøndelag Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Nord-Trøndelag er faktisk i landstoppen når det gjelder kostnader til byråkrati og politisk styring. Fylkesordføreren er alltid raskt ute og kritiserer det statlige byråkratiet, men hva med å rydde i eget hus først?

Det er en kjent sak at mulighetene til endring ikke er større enn viljen som ligger bak. I henhold til reglementet for fylkestinget har fylkesordføreren store fullmakter og kunne på enkelt vis lagt fram en sak om å skjære ned på byråkratiet i fylkeskommunen. Dette har ikke Høyres fylkesordfører gjort, men i stedet gitt byråkratiet og administrasjonen i fylkeskommunen lov til å ese ut.

Venstre har alltid gått i bresjen for å bekjempe byråkratiet og å styrke demokratiet. Som styringsform har fylkeskommunen valgt en styringsmodell med en kostbar og uoversiktelig parlamentarisme. Dette betyr mer makt på få hender, mindre åpenhet og et kostbart og komplisert byråkrati. Selv ikke andre fylkeskommuner med parlamentarisk styreform har et så stort byråkrati som Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Venstre vil bekjempe det økende byråkratiet i fylkeskommunen. Dette vil Venstre gjøre gjennom å modernisere reglementer, fjerne eksisterende tilleggsnivåer i styringssystemet og på prinsipielt grunnlag avskaffe den fylkeskommunale parlamentarismen. Da kan vi skjære ned på byråkratiet og styrke lokaldemokratiet. Ansvaret for å rydde opp i dette ligger nå hos fylkesordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**