Budsjettseminar

For å sikre et best mulig utgangspunkt for årets budsjettbehandling i formannskap og kommunestyre, inviterer vi våre medlemmer til budsjettseminar søndag 4. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vi vil diskutere hvilke områder som skal prioriteres, og hvordan vi best mulig kan oppnå politisk flertall for disse.
Perioden fra forrige budsjettvedtak har innebåret gode vedtak som blant annet Venstre har stått bak.
Vi ønsket å opprettholde det gode tjenestetilbudet i kommunen og det har vi klart. Hovedutfordringen er å beholde dette samtidig som vi både omstiller og vokser kraftig målt i befolkningsøkning.

For Venstre var det en hovedsak å ivareta de med ekstra behov da vi forhandlet om budsjettet. Vi har vært med på å fortsette lavterskeltilbudet for barn og unge med rusproblematikk på K46. Vi har vært med på og starte opp lavterskeltilbud for innbyggere med psykiatri- og rusproblematikk. Kommunestyregruppa var også aktive i diskusjonen der kommunestyret fikk vedtatt handlingsplan mot fattigdom i Sola.

Venstre har også vært aktive pådrivere for å opprettholde den gode kvaliteten i Solaskolen. Lærertettheten er behold til tross for stramme rammer og økte elevtall. Solaskolen er fremdeles god noe «Kommunebarometeret» viste der Sola ble kåret til den beste skolekommunen i landet.

Velkommen skal alle være til årets budsjettseminar.

Dato: 4. november
Sted: Erlingsalen
Klokkeslett: 12.00

Det vil bli matservering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**