Ønsker mer aktiv ordfører for bygdedrosjene

Venstres Karl M. Buchholdt mener ordføreren må sterkere på banen for å sikre en fremtid for bygdedrosjene. —Ordføreren er altfor passiv. Vi kan ikke risikere at drosjenæringen på landsbygda forsvinner helt. Dette vil få alvorlige konsekvenser, ikke minst for eldre, uføre og ungdom, sier Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Buchholdt tok opp saken i formannskapet 22. august i form av et spørsmål til ordføreren. Han synes ordføreren gav et svært avvisende svar, og håper at han nå endrer mening. -Bare tenk hva dette gjør med tilbudet i områder som Ytterøy, Åsen, Skogn og Ekne? -For distriktsdrosjene har pasienttransporten utgjort opp mot 80 til 90 prosent av virksomheten, forteller Buchholdt. -Med så lite resterende volum er det nok få drosjeeiere som flere de får noe igjen for innsatsen. Når pasienttransporten er borte forsvinner kort og godt grunnlaget for drosjenæringen på bygdene, sier Buchholdt.

-Drosjene er en svært viktig del av samferdselstilbudet, og er også ansvarlig for servicetransporten som er det eneste kollektivtilbudet i mange bygdesamfunn, sier Buchholdt. Hvordan skal vi greie å opprettholde et slikt tiltak på Ytterøy uten tilgjengelige lokale drosjer, spør Buchholdt?

—Bryter drosjenæringen lokalt sammen vil det være et stort tap for hele lokalsamfunnet, sier Buchholdt. Han ser derfor ingen grunn til at ordfører Robert Svarva skal sitte passivt i ro. -Jeg frykter at vi snart ikke har drosjer igjen utenfor sentrumsområdet, her må det gjøres noe raskt, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**