Byrådet satser på barnehager

Byrådet la onsdag 26. september frem sitt forslag for budsjett for 2013. I tillegg til en tydelig prioritering av kollektiv og skole, foreslår byrådet å sette av 150 millioner kroner hvert år de neste fire årene til rehabilitering av barnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Jon Julius Sandal

Jon Julius Sandal

Karl Arthur Giverholt

Karl Arthur Giverholt

Byrådet la onsdag 26. september frem sitt forslag for budsjett for 2013. I tillegg til en tydelig prioritering av kollektiv og skole, foreslår byrådet å sette av 150 millioner kroner hvert år de neste fire årene til rehabilitering av barnehager. Det er en satsning som småbarnsforeldre, barnehageansatte og ikke minst barna selv, vil ha stor glede av.

Barnehagebyggene i Oslo er i en svært varierende forfatning. Mange av byens barnehager er nye, og holder en høy standard, med moderne løsninger og kreative ideer. Men mange stammer også fra 30-50 år tilbake, og har over tiden pådratt seg et stort vedlikeholdsetterslep. Venstres byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, har ansvaret for de kommunalt eide barnehagebyggene, og viser gjennom budsjettforslaget evne og vilje til å ta tak i utfordringer som er blitt oversett for lenge.

Gjennom å satse på vedlikehold av barnehagebygg, avlaster man også hardt pressede bydelsbudsjetter. Barnehagedriften i Oslo er nemlig organisert slik at bydelene betaler husleie til det kommunale foretaket Omsorgsbygg, som eier byggene. Når Omsorgsbygg ikke har tilstrekkelig med midler til løpende vedlikehold, øker bydelenes utgifter til for eksempel strøm og mindre reparasjoner.

Venstre vil at alle barn skal ha gode rammer og trygge omgivelser i barnehagehverdagen. Byrådets forslag om økt satsning på rehabilitering og vedlikehold av barnehagebyggene er et langt og viktig skritt i riktig retning.

Jon Julius Sandal, gruppeleder for Venstre i Grorud bydelsutvalg
Karl Arthur Giverholt, medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Innlegget sto på trykk i Akers Avis Groruddalen 12. oktober 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**