Tar dialyse til Regionrådet for Gjøvikregionen

Gjøvik Venstre tar den manglende oppfølgingen av dialysetilbud ved sykehsuet i Gjøvik til Regionrådet. – Det er åpenbart en sak for Regionrådet, sier fomannskapsmedlem Ketil Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Dialysebehandling er en sak som Regionrådet i Gjøvikregionen åpenbart bør ta fatt i. Det er flere årsaker til det:

Hva har skjedd med overlegestillingen i Sykehuset Innlandet som skulle realisere dialysesatelitt ved sykehuset på Gjøvik?
Dialysetilbudet ved Raufosstun sykehjem for 2-4 pasienter er et forsøk opprettet med statlige forsøksmidler for ett år med utløp 31.12.2012. Skal det fortsette for noen få pasienter i 1 av 5 kommuner? Kan det utvides til å gjelde flere pasienter fra flere kommuner?
Hvorfor går staten inn med et lite og avgresnet tilskudd til en spesialisthelsetjeneste som dialysebehandling er ved et kommunalt sykehjem for et lite antall pasienter, mens staten ikke greier å opprette et tilbud ved Gjøvik sykehus som har den allsidige kompetansen som vil gjøre tilbudet tilgengelig for alle dialysepasienter fra en hel region?
Hvordan skal vi møte det stadig voksende antallet dialysepasienter i regionen? Hvorfor er menn overrepresentert i dialysebehandling?
Hvordan kan vi forebygge at stadig flere trenger dialysebehandling?

– Jeg vil med dette oppfordre Regionrådet om å sette denne saken på dagsorden ved første anledning, sier Ketil Kjenset i Gjøvik og Oppland Venstre.

Dialyse i Gjøvikregionen
Utviklingen i antall pasienter som trenger akutt, livsnødvendig behandling i form av dialyse er raskt økende. I Oppland har antallet økt fra rundt 10 pasienter årlig i 1990 til over 60 i 2011. Gjennomsnittsalderen på pasientene er 67 år og gjennomsnittlig behandlingstid er snaut 4 år i dialyse (med 3-4 ukentlige behandlinger). Det store flertallet av pasientene (3 av 4) har så mange komplikasjoner at behandlingen må skje i eller nær sykehus eller lokalmedisinsk senter med en viss kirurgisk beredskap. I Oppland er sykehuset på Lillehammer nyremedisinsk senter, med dialysesatelitter på Fagernes og Otta.

Mer enn halvparten av dialysepasientene hører geografisk til Vest-Oppland. De fraktes 3-4 ganger hver uke tur/retur Lillehammer, for en behandling som tar fra 3-5 timer. Med reisetid utgjør behandlingen fra 5-8 timer.

Kampen for å få et dialysetilbud ved Gjøvik sykehus har pågått lenge. Så tidlig som i 2006 påpekte Sykehuset Innlandets brukerråd at behovet for å tilby denne behandlingen også i Gjøvik, var skrikende. Rådet har siden den gang purret gjentatte ganger for å få en løsning på plass, uten at det har gitt resultater. Ved sykehuset i Gjøvik står lokaler klare. Det har de gjort lenge. Problemet har vært at det ikke finnes verken penger til utstyr eller nye legehjemler. Men i vinter ble det øynet håp.

I denne stillingsannonsen http://www.karrierestart.no/ledig-stilling/96407 med søkandsfrist 21. februar søkte Sykehuset Innlandet ved nyremedisinsk senter på Lillehammer etter overlege i nefrologi. I annonsen er det spesifisert at den nye legehjemmelen skal være med «å drifte ny sykehusbasert dialysesatelitt ved sykehuset på Gjøvik, planlagt oppstart høsten 2012.»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**