Liberalt blikk på bystyremøtet oktober 2012

Arbeiderpartiet sviktet bodøsamfunnet komplett da de som eneste parti valgte å beholde dagens flystripe i fremtiden. Debatten var lang og argumentasjonene mange, men viljen til å enes om framtidsvisjonene for byen vår var ikke mulig å oppdrive.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ny flystripe i Bodø - S2 alternativet

Foto: Illustrasjon: Norconsult

Så sent som i mars 2012 var bystyret enstemmig om at det mest framtidsvisjonere for Bodø by, uavhengig av kampflybase valg, var å få en ny flystripe (betegnet som S2 alternativet). Men få måneder etterpå, og etter at byen tapte kampfly plasseringen, mener Arbeiderpartiet, som rådmannen, at det beste alternativet er å ha flyplassen der den er, kun flyttet 60 meter for å tilfredstile Avinors krav. Økonomi, og tidsperspektivet ble brukt som hovedargument, mens både miljø, støyutfordringer og utviklingsmuligheter ble underkommunisert eller neglisjert.

Innstillingen kan leses på www.bodo.kommune.no – Framtidig lokalisering av sivil lufthavn i Bodø. Jeg klarer ikke å la vær å være skuffet og overrasket over at rådmannen valgte å legge fram saken med den innstillingen han gjorde, og måten han valgte å forsvare sitt valg fra bystyrets talerstol.

Det er svært beklagelig at Bodø bystyre – byens ombud, tross rådmannens framlegg likevel ikke valgte å stå sammen i visjonene hvordan byen skal få utvikle seg fra kampflyby til kunnskapsby. Nå er veien mye lengre til å nå fram i sentrale organer og vinne støttespillere, særlig når det er to andre store flyplassprosjekter i vårt fylke og AP på alle nivåer har valgt å spille mot fylkeshovedstaden – de oppfører seg mest som dårlige valgtapere…

Jeg har ikke tenkt å bli tilhenger av byparlamentarisme ennå, men kan skjønne at det ikke nødvendigvis er bare negativt med en slik styringsform… særlig når Bodø Bystyre uansett opptrer i en kvasi parlamentaristisk ånd.

Bodø Venstre har programfestet at vi ønsker en ny flystripe tilsvarende S2 alternativet, og vi har heldigvis støtte både i fylkeslaget og nasjonalt. Vi bretter opp armene, og vil jobbe for den beste løsningen for Bodøbyen. Både i et miljøperspektiv, framtidsperspektiv, næringsperspektiv og helseperspektiv (støy) er flytting av flystripen til S2 alternativet det rette valget, og også det samfunnsøkonomiske mest gunstige. Med en borgerlig regjering i 2013 skal vi nok få den realisert!
– saken i AN.no
– saken på NRK.no

Flystripe saken var desidert den største saken og kanskje viktigste saken Bodø bystyre har behandlet på lenge. Men sakskartet på 712 sider var fylt av mange andre små og store saker som er betydningsfulle for Bodø samfunnet.

Barnemishandling, mishandling, barn, vold

Foto: sxc.hu

Den andre saken som hadde stor oppmerksomhet under behandlingen var Kommunale barnehager – innsparing/strukturendringer. Denne saken har gått fram og tilbake mellom bystyret og administrasjonen for mange ganger. Utfordringene har vært de innsparingskarv man har satt i budsjettet og hvordan disse skulle gripes an. Venstre mener det forslaget posisjonen nå fremmet er det som vil ramme tilbudet og kvaliteten i barnehagene minst. Bodøgarantien, åpen barnehage og kveldsåpen barnehage videreføres, man reduserer litt på noen styreresursseer og man skjerper inn bemanningsnormen til max 6,5.

Solparken

Solparken

Et riktig steg for å få realisert to store viktige prosjekter ble lagt da posisjonen ba rådmannen se Solparken utviklingsprosjektet og Nytt Rådhus prosjekt i sammenheng. Posisjonen åpner for å realisere p-plasser under parken. Dette er en positiv løsning hvor man får løst en utfordring ifm realiseringen av det nye rådhuskvartalet, samt at man da finner nødvendige midler til utvikling av Solparken. Som en bonus kan man få fjernet p-plassene ved postgården og i gateløpet i kvartalene rundt Solparken. Resultatet blir mer grøntarealer, mer midler til parkutvikling og mindre biler i gatene. Dette blir to prosjekter som kan bli riktig spennende å følge framover. Bodø Venstre vil ha stor fokus på at visjonene som ligger i det nye rådhuskvartalet om at dette må bli et energibygg.

NAV Bodø – sosialhjelpsordningen i Bodø kommune. I Bodø kjører man nå et prosjekt med individuelle løsninger for sosialklienter som ligger nært opp borgerlønn tanken. Det er spennende utvikling, og Venstre vil ha stor oppmerksomhet på dette prosjektet framover.

utenfor

Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset.
Siste saken som er verd å bemerke fra den fyldige sakslisten er Glasshuset. Bodø Venstre var mot realiseringen av Glasshuset i sin tid da man fryktet og ikke ønsket et lukket kjøpesenter i byens hovedgate. Dessverre er det bare å konstatere at det er i de baner man nå beveger seg, og det var lite støtte å finne verken i debatten eller blant posisjonspartnerne.
– Saken på AN.no

Terje Cruickshank
gr.leder Bodø Venstre

– min første versjon av denne bloggen hadde i seg noen fakta feil angående saksbehandlere og fikk noen reaksjoner, også i media. Jeg får bare ta kritikken til ettertanke, beklage de feil som ble framsatt. Jeg skal sjekke fakta mer og moderere meg i framtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**