Styret 2012

Her er styret i Arendal i 2012:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Leiar Fredrik W. Knudsen (2012)
Kasserer Aslak Skripeland (2012-2013)
Sekretær Anne Werchan (2012-2013)
Styremedlemer: Cathrine Høyesen Hall (2012-2013), Per Tore Woie (2011-2012), Elin Lunde (2011-2012)
Varamedlemer: Claus Kamstrup og Dega Abdi Aman (2012)
Gruppeleiar Pål Koren Pedersen tiltrer styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**